Wstępny biznesplan

Oto niewielka kolekcja biznes planów dla prawdziwych projektów inwestycyjnych opracowanych przez profesjonalnych doradców inwestycyjnych. Wszystkie plany biznesowe można pobrać bezpłatnie, jak większość materiałów na naszej stronie internetowej. Aby zachować poufność, liczby i tytuły znacznie się zmieniły, ale poza tym wszystkie dokumenty są przykładami prawdziwej pracy.

 • Organizacja produkcji płatków kukurydzianych Przykład uzasadnienia efektywności organizacji linii produkcyjnej
 • Organizacja produkcji płatków kukurydzianych Przykład biznesplanu dotyczącego tworzenia produkcji na podstawie własnych surowców
 • Realizacja projektu inwestycyjnego przedsiębiorstwa do produkcji wyrobów alkoholowych i niskoalkoholowych Przykład biznesplanu dotyczącego modernizacji i rozbudowy produkcji
 • Organizacja produkcji serów Przykład biznesplanu w celu rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa
 • Produkcja małych partii wyrobów z dzianiny Przykład biznesplanu dla założenia spółki zależnej
 • Produkcja mebli dziecięcych z tektury Przykład biznesplanu otwarcia przedsiębiorstwa w celu wejścia w nowy segment rynku
 • Budowa magazynu głęboko zamrożonego Przykład biznesplanu, aby przyciągnąć inwestycje zagraniczne
 • Inwestycje w środki oszczędzania energii Zwiększenie efektywności energetycznej w republikańskim szpitalu Buryat dla weteranów wojen
 • Produkcja na dużą skalę opomiarowania, kontroli i regulacji zużycia ciepła i wody Utworzenie przedsiębiorstwa w oparciu o oryginalne osiągnięcia
 • Utworzenie działu bezpieczeństwa komputerowego Ocena możliwości inwestycyjnych, a także ocena przewidywanej rentowności i ryzykowności projektu w jego realizacji. Stworzenie nowego kierunku wśród usług świadczonych przez firmę dla klientów
 • Budowa produkcji i przetwórstwa kompleksu rolniczego we wsi. Nikolaevka Ustanowienie produkcji na własne potrzeby oraz na sprzedaż produktów na rynku krajowym i zagranicznym
 • Stworzenie przemysłu przetwórstwa ryb w regionie Leningradu Organizacja produkcji i sprzedaży produktów na rynku europejskim
 • Tworzenie nowych produkcji na bazie chowu chłopskiego Uzasadnienie efektywności rozwoju branży, zakupu sprzętu, tworzenia nowych miejsc pracy
 • Nabycie niewykorzystanego kompleksu hodowli bydła w pobliżu wsi Vasyaty Rozwój bazy surowcowej przemysłu przetwórczego
 • Typografia druku cyfrowego w Tiumeniu Tworzenie przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie za pośrednictwem różnych źródeł finansowania
 • Stworzenie supermarketu w Moskwie Projekt rozbudowy i przebudowy powierzchni handlowych
 • Organizacja klubu komputerowego sieci Uzasadnienie dla inwestycji na zakup sprzętu
 • Tworzenie restauracji typu fast-food w Czelabińsku Wybór najbardziej ekonomicznej opcji
 • Stworzenie mini-drukarni dla małych i średnich druków Ocena perspektyw, strategii rozwoju i pozyskiwania kapitału
 • Organizacja działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług w zakresie pielęgnacji samochodów Stworzenie przedsiębiorstwa do naprawy i konserwacji samochodów
 • Produkcja i sprzedaż produktów leczniczych stosowanych w traumatologii i osteosyntezie Przyciąganie kapitału venture
 • Organizacja produkcji rur z miękkiego tworzywa sztucznego Projekt z naciskiem na średnich i małych producentów kosmetyków
 • Zakup mammografii radiograficznej dla centrum medycznego i profilaktycznego Projekt rozbudowy oferowanych usług poprzez otwarcie sali mammograficznej
 • Organizacja seryjnej produkcji materiałów do zabiegów chirurgicznych Stworzenie nowej produkcji dla atraumatycznych igieł, modyfikowanych monofili tytanowych itp.
 • Produkcja suchych wyrobów z drewna i stolarki budowlanej Przebudowa warsztatu zakładu obróbki drewna
 • Produkcja i sprzedaż gotowych zapraw betonowych i cementowych Projekt tworzenia biznesu w rejonie Tomska i Tomska
 • Techniczne przeprojektowanie produkcji płyt wiórowych w Cherepovets Organizacja produkcji nowych materiałów do celów budowlanych i technicznych
 • Produkcja krzemianu piankowego z odpadów przemysłowych Organizacja produkcji nowych materiałów do celów budowlanych i technicznych
 • Wielofunkcyjna wioska domków Formacja i zagospodarowanie masy ziemi jako nowego produktu
 • Kompleks środków rehabilitacji finansowej zakładu do produkcji wyrobów żelbetowych i K Biznesplanu przedsiębiorstwa w stanie kryzysu
 • Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rozrywkowego z aquaparkiem Ocena opłacalności organizacji wypoczynkowej dla mieszkańców i gości miasta
 • Biznesplan kompleksu miejskiego centrum kulturalno-rozrywkowego Stworzenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa oferującego szeroki zakres usług
 • Budowa hotelu klasy 3 * w regionie B N-koy Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej dzielnicy
 • Stworzenie międzynarodowego centrum sportowego, kulturalnego i centrum zdrowia Ocena konkurencyjności firmy oferującej szeroki zakres usług
 • Plan rozwoju i modernizacji firmy wypoczynkowej w Tula Tworzenie dodatkowych źródeł dochodów
 • Organizacja seryjnej produkcji wysokowydajnych kompleksów obróbki i produktów elektroniki inżynierskiej Ocena efektywności handlowej nowego przedsiębiorstwa i wdrożenie nowego programu produkcyjnego
 • Produkcja łańcuchów trakcyjnych o dużej wytrzymałości dla przenośników do transportu obornika Organizacja zakładu, efektywne wykorzystanie zasobów, wzrost produkcji i sprzedaży
 • Strategia i biznesplan rozwoju spółki spedycji kolejowej Rozwój terminala transportowo-produkcyjnego w celu zwiększenia zysków firmy
 • Rozbudowa produkcji urządzeń absorpcyjnych do automatycznego sprzęgu wagonów towarowych Utrzymanie bezpieczeństwa parkingu, tworzenie i konserwacja miejsc pracy
 • Budowa mini-rafinerii w Kyzylorda (Kazachstan) Organizacja produkcji benzyn silnikowych, oleju napędowego i oleju opałowego, usługi transportowe
 • Produkcja sklasyfikowanych proszków mikroskopowych Rozwój technologii i strategia rozwoju rynku
 • Rozwój i eksploatacja złoża surowców niemetalicznych Rozwój firmy i utrzymanie udziałów rynkowych na rynku usług spedycyjnych
 • Rozbudowa floty czołgów kolejowych Rozbudowa spółki i utrzymanie udziału rynkowego w rynku usług spedycyjnych
 • Urządzenia wytwarzające gaz do sprężania gaśnic proszkowych o zmniejszonym czasie pracy Organizacja produkcji wsadowej w celu rozwoju rynku
 • Wiertnice do budowy odwiertów technicznych do różnych celów z podziemnych wyrobisk górniczych Opracowanie dokumentacji projektowej i organizacja produkcji seryjnej
 • Opracowanie nowej strategii cenowej dla sieci dostarczania kwiatów Sposoby optymalizacji struktury kosztów
 • Płaski kolektor słoneczny Helion Tworzenie produkcji dla sektora prywatnego i przemysłowego
 • Organizacja firmy inżynierskiej w dziedzinie energii słonecznej Instalacja i późniejsza konserwacja paneli słonecznych
 • Utworzenie specjalistycznej stacji sortowania odpadów Wdrożenie i stosowanie oddzielnego systemu zbiórki i zbiórki odpadów
 • Rozwój sieci handlowej "XXX" na lata 2011-2023. Uzasadnienie ekon. efektywność budowy powierzchni handlowej
 • Produkcja, przechowywanie i pierwotne przetwarzanie ziemniaków i warzyw Uzyskiwanie zysku poprzez opanowanie wysoce efektywnych technologii
 • 3D Production Studio Organizacja studia produkcyjnego do konwersji treści wideo
 • Produkcja metanolu w Republice Sakha (Jakucja) Utworzenie produkcji za pomocą gazowo-chemicznej przeróbki gazu ziemnego
 • Przywracanie produkcji sera w Poshekhonye Tworzenie elastycznej produkcji modułowej
 • Budowa multimodalnego centrum logistycznego "Orsha" Przejęcie części międzynarodowego przepływu tranzytowego
 • Szkoła animacji dla dzieci Tworzenie szkoły-studio z programem nauczania i usługami komercyjnymi
 • Otwarcie sieci fotobanków w Iwanowskim projekcie studenckim na temat instalacji fotobanków i ich promocji
 • Organizacja Centrum rehabilitacji kręgosłupa i dużych stawów Otwarcie i rozbudowa sieci ośrodków rehabilitacyjnych
 • Organizacja sklepu produktów z betonu zbrojonego Wykorzystanie nowych technologii na bazie gotowych obiektów produkcyjnych
 • Utworzenie i rozwój wspólnego przedsiębiorstwa logistycznego Zwiększenie udziału transportu kolejowego w obrotach towarowych między Federacją Rosyjską, Niemcami i Chinami
 • Biznesplan dla projektu budowy osiedla mieszkaniowego Inwestycja w budowę osiedla mieszkaniowego
 • Instalacja struktur reklamowych na stacjach benzynowych Pozyskiwanie dodatkowego zysku poprzez zapewnienie powierzchni reklamowej
 • Organizacja pałacu lodowego w miejscowości wypoczynkowej Anapa Rozbudowa istniejącej działalności o nowe rodzaje usług
 • Biznes plan zwiększenia produkcji i zwiększenia sprzedaży leków Polysorb Biznesplan opisuje projekt zwiększenia produkcji i zwiększenia sprzedaży najnowszego preparatu medycznego Polysorb
 • Biznesplan budowy nowej cegielni LSR Group Biznesplan opisuje budowę nowej cegielni w mieście Nikolskoje
 • Budowa kompleksu produkcyjnego do przetwarzania odpadów Biznesplan opisuje utworzenie kompleksu do przetwarzania odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych, który ma uzgodnioną kombinację istniejących technologii (dostarczany z certyfikowanym sprzętem, który nie wymaga opracowania i zatwierdzenia)
 • Zaangażowanie inwestycji w produkcję domów z drewnianych domów gospodarczych Plan operacyjny opisuje produkcję domów z bali ręcznych domów na europejskim poziomie jakości
 • Rozbudowa produkcji i wzrost sprzedaży leku Polysorb Plan operacyjny ma na celu zwiększenie produkcji i zwiększenie sprzedaży najnowszego preparatu medycznego Polysorb opartego na nanotechnologii, który zapewnia indywidualne bezpieczeństwo konsumenta
 • Ustanowienie produkcji farmaceutycznej w Wołgogradzie W biznesplanie proponuje się organizację przedsiębiorstwa, które musi zapewnić nieprzerwaną produkcję szerokiej gamy wysokiej jakości produktów farmaceutycznych (gotowych leków i substancji), aby zaspokoić potrzeby wszystkich grup ludności w regionie
 • Tworzenie kompleksu "Park Extreme", promowanie rozwoju sportów technicznych w Rosji Biznesplan proponuje stworzenie kompleksu "Park Extreme". Głównym celem projektu jest promowanie rozwoju sportów technicznych w Rosji
 • Organizacja centrum rozrywki z kompleksem usług w Magnitogorsk W biznesplanie proponuje się zorganizowanie centrum rekreacyjnego z zestawem usług w Magnitogorsku.
 • Organizacja miejsca obsługi podpór DTT W planie biznesowym proponuje się utworzenie sekcji dla zróżnicowanej obróbki cieplnej (DTT) rolek zapasowych.
 • Organizacja produkcji szklanych pojemników Biznesplan proponuje stworzenie nowoczesnej produkcji wysokiej jakości szklanych pojemników o szerokim asortymencie, spełniających potrzeby przemysłu gorzelnianego, spożywczego i przetwórczego.
 • Budowa sieci telekomunikacyjnej Proponuje się stworzenie nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej Sberbanku na bazie technologii ISDN
 • Usługi fotograficzne "Fuji-Smile" Świadczenie usług drukowania zdjęć, edycja i odnawianie fotografii oraz sprzedaż powiązanych produktów.
 • Organizacja warsztatu stolarskiego Organizacja warsztatu stolarskiego na bazie gotowych obszarów produkcyjnych z wykorzystaniem sprzętu high-tech do wejścia na rynek zagraniczny
 • Produkcja preparatów fosfolipidowych Projekt rozwoju produkcji preparatów medycznych na bazie Instytutu Chemii Biomedycznej RAMS.
 • Regionalna sieć stronicowania Projekt stworzenia regionalnej sieci stronicowania w Vyshniy Volochek.
 • Fabryka browaru Biznesplan projektu inwestycyjnego dla rozwoju produkcji w N-browarze.
 • Piekarnia Projekt piekarni.
 • Produkcja klejonych wyrobów z drewna Rozszerzenie asortymentu i zwiększenie wielkości produkcji drzewnej.
 • Specialized Flotilla Projekt stworzenia wyspecjalizowanej flotylli do połowu sznurami dennymi.
 • Zarządzanie firmą rybacką Utworzenie firmy do organizacji skutecznych wypraw wędkarskich dla ryb i innych produktów morskich.
 • Kompleks do przetwarzania ziarna soi Budowa potężnego zakładu przetwórstwa soi.
 • Mikrokosmetyki, przyczepy kempingowe i usługi dla nich Biznesplan do produkcji mikroklimatów, przyczep kempingowych i usług antykorozyjnych
 • Zakład Elektroniki i Mechaniki Przykład wewnętrznego korporacyjnego planu biznesowego firmy
 • Biznesplan dotyczący organizacji mini browaru Modelowy plan biznesowy uwzględniający standardowy projekt organizacji browaru
 • Biznesplan dotyczący organizacji produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Model biznesowy planu
 • Biznesplan biznesowy typu "Out-of-pocket car"
 • Biznesplan dotyczący produkcji mięsa drobiowego i surowca puchowego Uzasadnienie pożyczki na przebudowę fermy drobiu
 • Produkcja wyrobów dachowych i cynowych Biznesplan rozwoju produkcji i wprowadzania nowych technologii

Jak samemu napisać biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, który podkreśla wszystkie cechy przyszłej organizacji, analizuje możliwe problemy i zagrożenia, ich przewidywania i metody, dzięki którym można ich uniknąć.

Upraszczając, biznesplan dla IP i inwestora jest odpowiedzią na pytanie "Czy muszę sfinansować projekt lub wysłać go do kosza?".

Ważne! Biznesplan jest sporządzany na papierze, z uwzględnieniem niektórych zasad i przepisów. Ta prezentacja projektu w pewnym stopniu materializuje twój pomysł, pokazuje twoje pragnienie i gotowość do pracy. Ponadto papierkowa robota upraszcza postrzeganie pomysłu ze strony inwestora.

Własny plan biznesowy

Utworzenie biznesplanu nie jest trudne, wystarczy pomyśleć o tym pomyśle. Zanim złapiesz kalkulator i obliczysz dochód, musisz podjąć kilka działań.

 1. Zidentyfikuj "za" i "przeciw" pomysł, który powstał. Jeśli liczba "minusów" jest poza skalą - nie spiesz się, aby się poddać. Niektóre aspekty można odwrócić w przeciwnym kierunku, zastanów się, jak rozwiązać takie "minusy".
 2. Konkurencyjność i stabilność rynku są ważnymi cechami.
 3. Rynek sprzedaży należy przemyśleć w najdrobniejszych szczegółach.
 4. Zwrot towarów (usług) i czas otrzymania pierwszego zysku pozwolą ci określić (w przybliżeniu) niezbędną kwotę na inwestycje.

Jeśli po tak pobieżnej analizie nie chcesz zostawić swojego potomstwa, to nadszedł czas, aby wziąć czystą kartkę i zacząć tworzyć biznesplan.

Ważne jest, aby wiedzieć! Nie ma jednej struktury i instrukcji krok po kroku, jak obliczyć biznesplan. W związku z tym istnienie i porządek pozycji ujętych w planie określa się niezależnie. Jednak eksperci ustalili najbardziej optymalną wersję struktury planu. Jeśli nie ma doświadczenia w sporządzaniu takich dokumentów, należy skorzystać z tych zaleceń, aby wykonać właściwe zadanie.

Struktura i procedura sporządzania biznesplanu

Struktura ekonomicznego planu biznesowego powinna zawierać 12 punktów. Każdy z nich jest opisany poniżej.

Okładka

Podane są następujące parametry:

 • nazwa projektu;
 • nazwa organizacji, w której projekt ma być realizowany, ze wskazaniem telefonów, adresów i innych danych kontaktowych;
 • szef powyższej organizacji;
 • programista (zespół lub lider) biznesplanu;
 • data dokumentu;
 • dopuszcza się wydawanie na pierwszym arkuszu najważniejszych wskaźników obliczeń finansowych dla projektu.

Memorandum o poufności

Ten dokument jest niezbędny do ochrony praw autorskich do idei i biznesplanu. Odzwierciedla on wiedzę czytelnika, że ​​nie ma on prawa do rozpowszechniania informacji zawartych w dokumencie bez zgody autora. Może również istnieć wskazanie zakazu kopiowania, powielania dokumentu, przekazywania do innej osoby, wymagającego od autora przedstawienia biznesplanu odczytu, jeżeli inwestor nie zaakceptuje umowy.

Przykład memorandum o poufności można znaleźć poniżej.

Kolejne 2 sekcje planu - "Krótkie podsumowanie" i "Główna idea projektu" - wprowadzenie. Mogą być wykorzystywane jako wstępna propozycja (do zapoznania się) z partnerami i inwestorami, do czasu zaplanowania negocjacji.

Krótkie CV

Chociaż krótkie podsumowanie takiego dokumentu jest na początku, w wyniku tego powstaje w końcowym etapie. Podsumowanie - jest to krótki opis idei projektu i lista najważniejszych cech składnika finansowego.

Tutaj pomocne będą poniższe pytania, na które można uzyskać doskonałe CV:

 1. Jaki produkt zamierza wprowadzić firma?
 2. Kto chce kupić ten produkt?
 3. Jaka jest planowana wielkość sprzedaży (produkcji) w pierwszym roku funkcjonowania firmy? Jakie będą dochody?
 4. Ile wynoszą całkowity koszt projektu?
 5. Jak powstanie spółka w jej formie organizacyjnej i prawnej?
 6. O ilu pracowników oczekuje się zaangażowania?
 7. Jaka jest kwota inwestycji kapitałowych wymaganych do realizacji projektu?
 8. Jakie są źródła finansowania tego projektu?
 9. Ile będzie łączny zysk (rentowność) dla określonego okresu, okres zwrotu, kwota gotówki na koniec pierwszego roku funkcjonowania przedsiębiorstwa, rentowność. Wartość bieżąca netto.

Ważne jest, aby wiedzieć! CV jest najpierw czytane przez inwestora. Dlatego z tej sekcji zależy los projektu: inwestor staje się interesujący lub nudny. Ta część nie powinna przekraczać objętości 1 strony.

Główna idea projektu

Autor opisuje ideę, na podstawie której chce zorganizować przedsiębiorstwo. W tej części planu musisz odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Jaki jest główny cel projektu?
 2. Jakie są cele przedsiębiorstwa, aby osiągnąć główny cel?
 3. Czy są jakieś przeszkody dla celu i jak je ominąć?
 4. Jakie konkretne działania proponuje autor, aby osiągnąć wynik w jak najkrótszym czasie i osiągnąć cel? Jakie są te warunki?

Ważne! Konieczne jest przedstawienie jasnych, prawdziwych i jasnych argumentów, które potwierdzą zaufanie do rentowności i sukcesu projektu. Objętość tej części jest optymalna w ciągu 1-2 stron.

W tej samej sekcji zwykle stosuje się analizę SWOT - ocena silnych, słabych cech przedsiębiorstwa, szans (perspektyw), a także możliwych zagrożeń. Sporządź biznesplan prawidłowo i najpełniej bez takiej analizy prawdopodobnie nie odniesie sukcesu.

SWOT-analiza nagrany 2 strony, wpływając na żywotność organizacji: wewnętrznej, odnoszące się do przedsiębiorstwa, jak i zewnętrznych (cokolwiek poza firmą, nie można zmienić).

Nie zapomnij: opisujesz przedsiębiorstwo, a nie produkt! Częstym błędem autorów jest to, że zaczynają pisać cechy towarów w kolumnie "siły".

Oto kilka parametrów opisujących siły lub słabości, których możesz użyć:

 • produkcja high-tech;
 • serwis i serwis posprzedażny;
 • wielofunkcyjność produktu (bez wpływu na jego szczególne właściwości);
 • poziom kwalifikacji i profesjonalizm pracowników;
 • poziom wyposażenia technicznego przedsiębiorstwa.

Czynniki zewnętrzne ("szanse" i "zagrożenia") obejmują:

 • tempo wzrostu rynku;
 • poziom konkurencji;
 • sytuacja polityczna w regionie, kraj;
 • cechy prawodawstwa, wsparcie państwa;
 • cechy wypłacalności konsumenta.

Charakterystyka branży na rynku

Tutaj autor musi ponownie udowodnić ważność projektu, opierając się na analizie marketingowej sytuacji rynkowej. Tutaj zaleca się stosowanie takich wskaźników:

 • dynamika sprzedaży podobnych produktów w branży w ostatnich latach;
 • tempo wzrostu sektora rynkowego;
 • trendy i cechy cen;
 • wyczerpująca ocena konkurentów;
 • wyszukiwanie i wskazywanie nowych i młodych firm w branży, a także opis ich działalności;
 • opis rynku konsumenckiego, ich pragnień, intencji, wymagań, możliwości;
 • ocena możliwego wpływu aspektów naukowych, społecznych, ekonomicznych;
 • perspektywy rozwoju rynku.

Esencja projektu

Ta sekcja przedstawia ideę, przedmiot biznesplanu. Również tutaj odzwierciedla poziom gotowości przedsiębiorstwa do wyjścia w światło, dostępność wszystkich środków niezbędnych do tego.

Najważniejsze przepisy w tej sekcji to:

 • główne cele;
 • opis docelowego segmentu konsumenta;
 • kluczowe czynniki wydajnościowe sukcesu rynkowego;
 • szczegółowa reprezentacja produktu, którego charakterystyka musi się mieścić w ramach zdefiniowanego powyżej segmentu rynku;
 • etap rozwoju produktu (jeśli rozpoczęto produkcję), czystość patentu i autora;
 • charakterystyka organizacji;
 • całkowity koszt projektu, określający harmonogram finansowania dla okresów i kwot inwestycji;
 • wymagane koszty początkowego okresu kampanii marketingowej i utworzenie dobrze zorganizowanej struktury organizacyjnej.

Plan marketingowy

Tutaj wskazane są zadania, cele polityki marketingowej oraz metody ich rozwiązania i osiągnięcia. Ważne jest, aby określić, jakie zadanie jest przeznaczone dla personelu, w jakim czasie jest ono wymagane i jakie narzędzia. Potrzebne są również środki finansowe na te ostatnie.

Plan marketingowy Czy strategia, zestaw kroków sekwencyjnych i / lub jednoczesnych, stworzona w celu przyciągnięcia konsumentów i efektywnego zwrotu z ich strony.

Inwestor będzie zwracał uwagę na takie pozycje jak:

 • opracowany system złożonych badań i analizy rynku;
 • planowana wielkość sprzedaży towarów (usług) i jej asortymentu, zaplanowana na okresy do momentu opuszczenia przez przedsiębiorstwo pełnej zdolności produkcyjnej;
 • sposoby na ulepszenie produktów;
 • opis opakowania produktu i polityka cenowa;
 • system zakupów i sprzedaży;
 • strategia reklamowa - jasno sformułowana i zrozumiała;
 • planowanie konserwacji usług;
 • kontrola nad realizacją strategii marketingowej.

Plan produkcji

Wszystko, co odnosi się bezpośrednio do tworzenia produktów, znajduje odzwierciedlenie w tej części. Dlatego wskazane jest skompilowanie tej sekcji tylko dla tych firm, które planują nie tylko dystrybucję, ale także produkcję produktów.

Wymagane momenty:

 • wymagana zdolność produkcyjna;
 • szczegółowa interpretacja procesu technologicznego;
 • szczegółowy opis transakcji zleconych podwykonawcom;
 • niezbędny sprzęt, jego cechy, koszt i sposób zakupu lub dzierżawy;
 • podwykonawcy;
 • niezbędny obszar do produkcji;
 • surowce, zasoby.

Ważne jest wskazanie kosztów wszystkiego, co wymaga wydatków.

Plan organizacyjny

Na tym etapie opracowywane są zasady organizacyjnego zarządzania strategicznego firmy. Jeśli przedsiębiorstwo już istnieje, to ten punkt jest nadal obowiązkowy: tutaj określa się zgodność istniejącej struktury z celami. Część organizacyjna musi koniecznie zawierać takie dane:

 • nazwa formy organizacyjno-prawnej (IP, JSC, partnerstwo i inne);
 • system rządowy, odzwierciedlający strukturę w postaci schematu, przepisów i instrukcji, komunikacji i zależności jednostek;
 • założyciele, ich opis i dane;
 • personel nadzorujący;
 • interakcja z personelem;
 • zaopatrzyć system zarządzania w niezbędne materiały i zasoby techniczne;
 • lokalizacja firmy.

Plan finansowy

Ten rozdział biznesplanu zawiera ogólną ocenę ekonomiczną projektu pisemnego, któremu towarzyszą obliczenia poziomu rentowności, warunków zwrotu kosztów, stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

Bardzo ważny jest plan finansowy dla inwestora, który określa, czy projekt jest dla niego atrakcyjny.

W tym miejscu należy wykonać pewne obliczenia i podsumować je:

 • dynamika walut "rubel-dolar";
 • Opłacanie podatków i ich oprocentowanie;
 • źródła akumulacji (fundusze własne, pożyczki na emisję akcji itp.);
 • rachunek zysków i strat, na przykład:
 • zestawienie przepływów pieniężnych (przepływów pieniężnych i ich przepływu);
 • bilans (pozycja finansowa firmy na określony czas);
 • próg rentowności obliczany metodami matematycznymi i graficznymi, na przykład:
 • Obliczenie NPV (zdyskontowanego dochodu netto) i okresu zwrotu zainwestowanych środków (w formie harmonogramu). Poniższy obrazek pokazuje przykład takiego wykresu:
 • Wskaźnik rentowności PI (przykład poniżej);
 • Wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu IRR przy kilku stopach procentowych dyskonta. Obliczono według wzoru:

Analiza ryzyka

W analizie ryzyka autor musi zbadać projekt i odkryć potencjalne zagrożenia, które mogą prowadzić do spadku przychodów. Konieczne jest uwzględnienie zagrożeń finansowych, sektorowych, naturalnych, społecznych i innych. W takim przypadku konieczne jest opracowanie szczegółowego i skutecznego planu zapobiegania lub minimalizowania wpływu na firmę. Dlatego w planie biznesowym należy określić:

 • lista wszystkich potencjalnych problemów;
 • zestaw metod i narzędzi, które zapobiegają, eliminują lub minimalizują ryzyko;
 • model zachowania firmy w przypadku zdarzeń, które nie przyczyniają się do jej rozwoju;
 • uzasadnienie niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich problemów.

Aplikacje

To jest ostatnie ogniwo w strukturze biznesplanu. Obejmuje dokumenty, cytaty, źródła, kopie umów, umowy, certyfikaty, listy od konsumentów, partnerów, dane statystyczne, tabele obliczeniowe użyte w kompilacji tego dokumentu. Aplikacje w tekście biznesplanu wymagają wstawiania linków i przypisów.

Ogólne wymagania dotyczące dokumentu

 • napisać biznesplan w jasnym, przejrzystym języku, bez długiego i skomplikowanego języka;
 • pożądana objętość wynosi 20-25 stanów;
 • Biznes plan powinien obejmować wszystkie informacje wymagane przez inwestora w całości;
 • dokument musi koniecznie opierać się na faktach rzeczywistych, rozsądnych racjonalnych propozycjach;
 • plan musi mieć strategiczną podstawę: ścisłą, nakreśloną i kompletną, z jasno określonymi celami;
 • wzajemne powiązania, złożoność i charakter systemowy są ważnymi cechami projektu planu;
 • inwestor musi widzieć przyszłość, perspektywy rozwoju idei projektu;
 • elastyczność planu biznesowego stanowi znaczny plus. Jeśli możesz dokonać korekty, poprawki do pisemnego projektu są przyjemną premią dla inwestora;
 • warunki i tryby kontroli nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa powinny stać się częścią biznesplanu.

Sporządź plan biznesowy od podstaw bez pomocy specjalisty, nie jest to łatwe, ale możliwe. Ważne jest, aby przestrzegać powyższych zasad, struktury i unikać błędów.

Wskazówki wideo od specjalistów

Najczęstsze błędy

 • Bezpodstawna sylaba

Nie można lekceważyć zasad języka. Często zdarza się, że najbardziej nieprawdopodobny i perspektywiczny pomysł leci w koszu razem ze stertą planów utalentowanego IPeshnikova. A wszystko dlatego, że błędy w pisowni, słownictwie, interpunkcji i słabym dostarczaniu tekstu całkowicie odstraszają pragnienie każdego inwestora.

Projekt powinien być taki sam w całym dokumencie: znaczniki, nagłówki, listy, czcionka, rozmiar, numeracja, odstępy itp. Treść, nagłówki, numeracja, nazwy rysunków i tabel, oznaczenie danych na wykresach są obowiązkowe!

Aby prawidłowo przygotować biznesplan, potrzebujesz wyczerpującej ilości informacji. Części wyżej wymienionego dokumentu to minimum, które musi być bezwarunkowo uwzględnione w projekcie.

Praca powinna być "jak w aptece na wadze". Jasne, konkretne, konkretne sformułowanie celów i (ważne!) Pomysły.

Obfitość terminów technicznych, finansowych i marketingowych pomoże tylko w egzaminach. W przypadku biznesplanu wystarczy wybrać najważniejsze informacje. Jeśli istnieje wielka potrzeba dokładnego opisu dowolnego procesu, można go zgłosić do aplikacji.

Podobne propozycje biznesowe opierają się na założeniach. Dlatego autor musi racjonalnie podejść do idei i mieć rozsądny podstawowy powód, prawdziwy powód, poparty obliczeniami.

Za każde założenie - jego uzasadnienie - prawdziwe, prawdziwe. Fakty nadają sens i pewność pracy. Fontanna faktów też nie powinna być ułożona, ale jeśli ją zabrać, to patrzymy na zasadę dotyczącą szczegółów.

Główna zasada: nie ma przypadku bez ryzyka. Nie ma takiego biznesu, w którym "cicho, tak, gładko". Inwestor to wie, a autor powinien o tym wiedzieć. Dlatego nadszedł czas, aby zejść z chmur na ziemię i studiować, badać, analizować.

Zawodnik, podobnie jak ryzyko, jest zawsze obecny. Może być bezpośredni lub pośredni. Uważnie i skrupulatnie przestudiuj ten temat, a na horyzoncie z konieczności pojawi się przeciwnik machający piórem.

 • Nieuwzględnienie pomocy ze strony

Samo stworzenie biznesplanu nie oznacza robienia wszystkiego samemu. Co więcej, uzyskanie jakościowego wyniku jest możliwe dzięki wspólnym wysiłkom kilku specjalistów. Nie bój się pomocników!

Projekt biznesowy

Projekt biznesowy to dokument, który zawiera pełny opis i uzasadnienie projektu, a także możliwości kompleksowej oceny skuteczności decyzji podjętych w trakcie jego realizacji. Ogólnie rzecz biorąc, projekt biznesowy odpowiada na pytanie - czy ma sens inwestowanie pieniędzy w konkretny projekt.

Główne zadania projektu biznesowego

1) Wykazać, że pewien produkt lub usługa będą koniecznie popytu wśród pewnej kategorii klientów.

2) Ustal wielkość rynku produktów.

3) Określić zyski i rentowność przyszłego projektu, które w istocie dadzą odpowiedź na pytanie o zasadność inwestowania funduszy.

Rodzaje projektów biznesowych

Nowoczesne projekty biznesowe mają własną klasyfikację:

1) Według rodzaju projektu.

Oznacza to klasyfikację zgodnie z głównymi obszarami działalności, w ramach których realizowany jest projekt.

2) Według klasy projektu.

Ta koncepcja obejmuje skład i strukturę projektu, a także jego temat. Na przykład może to być monoprojekt, który jest oddzielnym projektem różnych typów, skal. Może to być także multiprojekcja, która jest złożonym projektem składającym się z oddzielnych tzw. Mono-projektów. Jest coś takiego jak megaprojekcja, istotą takiego biznesowego projektu jest cały plan rozwoju regionów i innych podobnych podmiotów.

3) Skala projektu.

Wskaźnik ten zależy od liczby uczestników uczestniczących w projekcie, a także od poziomu wpływu na środowisko.

4) Czas trwania projektu.

Projekty w większości można podzielić na długoterminowe, krótko- i średnioterminowe.

5) W złożoności.

Zależy od stopnia złożoności projektu z finansowego punktu widzenia, a także charakteryzuje się złożonością techniczną.

6) Według rodzaju projektu.

Wskaźnik ten implikuje charakter obszaru tematycznego projektu, a także inne wskaźniki, które odgrywają ważną rolę.

Ogólnie rzecz biorąc, projektami organizacyjnymi są reformy organizacji, a także możliwość budowania systemu zarządzania. W związku z tym biznesplan projektu odgrywa ważną rolę w wielu aspektach przedsiębiorstwa.

Funkcje projektu biznesowego

Za pomocą tego dokumentu można łatwo i prosto ocenić główne wyniki przedsiębiorstwa na określony czas. Można również wykorzystać projekt biznesowy do opracowania koncepcji wybranej do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto projekt biznesowy jest głównym narzędziem przyciągania nowych inwestycji i stanowi wezwanie do wdrożenia określonej strategii firmy.

Przygotowanie projektu biznesowego jest jednym z głównych narzędzi planowania, a także do otrzymywania pieniędzy z zewnętrznego źródła. Oznacza to, że projekt biznesowy jest instrumentem umożliwiającym uzyskanie kredytów bankowych na realizację celu firmy, a także na otrzymywanie pieniędzy na projekt w formie pożyczek. Jeśli planujesz rozwijać projekt biznesowy, ważne jest, aby zwracać uwagę na główne punkty tego projektu.

Treść projektu biznesowego

Zawiera wiele cech działalności firmy, a także wyniki finansowe. Jest najważniejszym narzędziem wdrażania strategii przedsiębiorstwa, dlatego struktura takiego dokumentu podlega ujednoliceniu. Jeśli mówimy o zawartości tego dokumentu, standardowy biznesplan zawiera następujące sekcje:

1) Podsumowanie.

Zawiera krótki opis projektu, dlatego też odbywa się to kosztem CV, które łączy w sobie jeden lub drugi pierwszy pomysł na temat projektu. Z tego powodu ta pozycja jest bardzo ważna i od niej zależy stopień zainteresowania potencjalnych inwestorów. Podsumowanie musi zawierać kilka pozycji:

 • cele projektu;
 • Opis firmy, która wdraża projekt;
 • oświadczenie o najbardziej atrakcyjnych pozycjach projektu;
 • potrzeba inwestycji, ilość inwestycji;
 • krótki opis obliczania wskaźników finansowych, które charakteryzują skuteczność projektu;
 • kolejność, w jakiej pożyczone środki zostaną zwrócone;
 • warunki spłaty pożyczonych środków, a także fakty, które będą dowodem wiarygodności przedsiębiorstwa, w tym gwarancji.

Realizacja projektów biznesowych rozpoczyna się od tego ważnego etapu, który obejmuje sekwencję działań.

2) Opis przedsiębiorstwa.

Ta sekcja powinna zawierać krótki opis firmy i jej działalności, a także opisać główne działania firmy i jej charakter. Ponadto może zawierać profil i etap rozwoju biznesu, który również odgrywa bardzo ważną rolę w całym procesie. Opisuje zarówno główne cele przedsiębiorstwa, jak i jego formę zarządzania. Następnie następuje opis towarów i usług, które będą oferowane klientom firmy, a także główne wskaźniki z ostatnich kilku lat. Charakteryzuje się obecnym tempem rozwoju i opisuje jego główne trendy. Wskaźniki konkurencyjności towarów i przedsiębiorstw są obliczane, a obliczenia dokonywane są dla poszczególnych rynków i pozycji. Możesz określić niektóre z przewag konkurencyjnych firmy. Projekt biznesowy przedsiębiorstwa zawiera ten punkt nie na darmo, ponieważ odgrywa on decydującą rolę.

3) Opis towarów, produktów lub usług.

Na tym etapie sam opis, jak również możliwości korzystania z tych towarów lub usług, są przeprowadzane bezpośrednio. Zalety produktu, dostępność produktu lub produktu do wejścia na rynek, a także lista konsumentów, którzy już przeczytali produkt i udzielili mu pozytywnej opinii.

Ten etap jest również bardzo ważny w planie biznesowym, ponieważ zależy od stopnia zainteresowania inwestora wykonalnością projektu. Głównym celem analizy rynku jest wyjaśnienie, w jaki sposób tworzony biznes będzie działał na rynku i na temat sytuacji, która na nim się rozwija. Analiza rynku obejmuje szereg następujących elementów:

 • Definicja zdolności i popytu na rynku;
 • wyniki badań marketingowych;
 • wyniki badań rynkowych;
 • przewidywana sprzedaż i przychody;
 • opis strategii marketingowej firmy - sposoby promocji towarów, reklamy i tak dalej.

Z kolei strategia marketingowa obejmuje szereg kluczowych działań, a mianowicie:

 • segmentacja rynku;
 • strategia, według której mają miejsce podstawowe zasady ustalania cen;
 • pokrycie rynku i rozwój nowych produktów;
 • strategia zasobów;
 • metody i metody promocji sprzedaży, wybór strategii reklamowych;
 • strategia rozwoju firmy na przyszłość.

5) Plan produkcji.

Ta faza jest szczególnie ważna, jeśli biznesplan jest sporządzany dla działań produkcyjnych. Powinien on obejmować ogólne podejście do działań produkcyjnych, a także wszystkie surowce i materiały, które będą potrzebne do pomyślnego przeprowadzenia operacji, sprzętu i zdolności produkcyjnych, a także do wymogów dotyczących zasobów pracy, które będą wykorzystywane przy produkcji produktu.

Ta sekcja zawiera również plan aktualizacji produktów:

 • opis podejść, zasad, które zostały wykorzystane przy opracowywaniu strategii;
 • uzasadnienie projektu inwestycyjnego z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia;
 • wskaźniki konkurencyjności, a także jakość produktu;
 • plany rozwoju.

Ponadto może zawierać plan produkcji, który obejmuje szereg problemów:

 • obliczanie mocy;
 • plan kalendarza i plany operacyjne, plan sprzedaży produktów oraz analiza wykorzystania urządzeń przedsiębiorstwa.

Z kolei plan produkcji i sprzedaży produktu obejmuje obliczenie szeregu wskaźników. Na tym etapie opracowywany jest również plan rozwoju produkcji, na przykład podnosząc poziom techniczny, poziom organizacyjny i rozwój społeczny.

6) Harmonogram wykonywania pracy.

Ta pozycja ma również nazwę harmonogramu prac, który zostanie wdrożony jako część całego projektu. Obejmuje on obliczanie zapotrzebowania na zasoby finansowe, a także powinien odzwierciedlać zakres prac na każdym etapie.

Przygotowywany jest również plan produkcji, który obejmuje analizę skuteczności wykorzystania wszystkich zasobów, a także obliczenie zapotrzebowania na różne rodzaje zasobów. Opracowywany jest plan dotyczący logistyki i informacji.

7) Organizacja i zarządzanie działaniami.

Na tym etapie mówimy o zarządzaniu przedsiębiorstwem, które obejmuje kilka głównych etapów:

 • Opis uczestników firmy - inwestorzy, przedsiębiorcy i Rada Dyrektorów.
 • Schemat firmy, który opisuje cały proces organizacyjny od początku do końca. Mianowicie: tutaj będzie podział odpowiedzialności i główne punkty działania.

Bardzo ważne jest zapewnienie organizacji wdrożenia biznesplanu, który zawiera w swoim składzie opracowanie programu, w ramach którego realizowane będą plany strategiczne. Również tutaj będzie motywacja do realizacji planów oraz regulacja całego procesu wdrażania.

8) Plan finansowy.

Jest to podstawa każdego projektu biznesowego, który powinien być ściśle oparty na modelu. Ogólnie rzecz biorąc, plan finansowy zawiera szereg następujących elementów:

 • prognoza wielkości sprzedaży;
 • bilans części finansowej;
 • budżet przedsiębiorstwa;
 • zarządzanie ryzykiem, ubezpieczeniami i papierami wartościowymi;
 • wskaźniki efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Ponieważ celem projektu biznesowego jest wykazanie jego skuteczności, ważne jest, aby zwrócić uwagę na wiele czynników.

9) Zagrożenia i zarządzanie.

Ocena ryzyka odgrywa ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie i należy zapewnić każde ryzyko. W tej sekcji ważne i konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie ryzyko może powstać w trakcie realizacji projektu iw trakcie jego pracy. Konieczne jest również minimalizowanie ryzyka. Stworzenie projektu biznesowego jako całości charakteryzuje się tworzeniem wielu jego elementów, na które należy zwrócić uwagę. Część finansowa jest najważniejsza przy opracowywaniu każdego projektu i opiera się z reguły na ocenie i analizie przepływów pieniężnych, które wynikają z efektywnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

10) Załącznik.

Podczas planowania projektu biznesowego należy zwrócić uwagę na obecność tego przedmiotu. Ta sekcja zawiera dokumenty potwierdzające lub uzupełniające informacje zawarte w biznesplanie, na przykład może to być biografia personelu zaangażowanego w działania związane z zarządzaniem. Opracowanie biznesplanu projektu obejmuje szereg ważnych elementów, na które bardzo ważne jest zwrócenie uwagi podczas sporządzania planu.

Tak więc, biorąc pod uwagę klasyfikację projektów biznesowych, jak również biorąc pod uwagę podstawowe parametry redagowania, konieczne jest, aby zwracać uwagę na każdy element, ponieważ wszystkie odgrywają ważną rolę. Obserwując charakterystykę klasyfikacji projektu biznesowego i wybierając właściwy kierunek w przygotowaniu każdej sekcji, możesz stworzyć doskonały biznesplan, który przyciągnie zainteresowanie potencjalnych inwestorów.

Przy odpowiednim podejściu do opracowania projektu biznesowego możliwe będzie osiągnięcie doskonałych wyników, a jednocześnie przyciągnięcie uwagi inwestorów wystarczająco szybko i łatwo. Wszystko, co konieczne, to podążanie za podstawowymi zasadami tworzenia projektu, a wszystko na pewno się skończy.

Przykłady biznesplanów

Biznesplan do produkcji wina domowego

Produkcja wina może być opłacalna w 100%, ale wymaga to dokładnych obliczeń i zrównoważonego podejścia. Nie jest rzeczą poważną, aby określić perspektywy dla oka, bez kompetentnie sporządzonego biznesplanu, którego nie można zrobić. Co należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu biznesplanu i jak oceniać możliwości produkcji.

Biznesplan produkcji mydła do prania

Ogromna różnorodność produktów piankowych na półkach nie zabijała popytu na nieatrakcyjne kawałki mydła do prania. Ten produkt ma nieocenione właściwości, które mogą służyć jako gwarancja trafności w przewidywalnej przyszłości.

Biznes plan centrum coworkingowego

Dla Rosji coworking to nowe zjawisko. Są to specjalnie wyposażone pomieszczenia do pracy freelancerów, organizujące spotkania biznesowe. We wspólnej przestrzeni do pracy każdy może znaleźć dogodne miejsce, w którym nie będzie się rozpraszał. Pomysł wydaje się dość obiecujący.

Biznesplan biura bukmacherskiego

Bukmacherzy jako forma prawna małego biznesu, obiecujący pod względem zarobków. Ta okoliczność przyciąga dużych graczy w tym segmencie i uniemożliwia awans małych przedsiębiorców. Trudności i możliwości bukmacherskie w Rosji.

Jak stworzyć biznesplan: instrukcje krok po kroku dla manekinów

Jeśli masz zamiar robić interesy poważnie, nie możesz obyć się bez biznesplanu. Najbardziej udany pomysł powinien być poparty dobrze zaprojektowanym planem działania. Zasady sporządzania biznesplanu dla małych firm pomogą ci zrozumieć kolejność działań.

Biznesplan dla magazynu tymczasowego

Małe i średnie przedsiębiorstwa wolą nie budować własnych magazynów, a ich wynajem jest korzystny i wygodny. Budowa, wyposażenie i utrzymanie magazynów stało się odrębnym i obiecującym rodzajem działalności.

Biznesplan na otwarcie anty-kawiarni (time-cafe)

młodzież. Tutaj nie płacą za zamówienia, ale na czas. Również bezpłatnie do grania w gry, korzystania z komputera i bezpłatnie. Główna cecha Time-cafe - zrelaksowana, prawie domowa atmosfera i możliwość zabrania ze sobą jedzenia.

Biznesplan produkcji dżemu

Wydaje się, że minął okres entuzjazmu barów i ciastek fabrycznych. Ludzie coraz bardziej przypominają sobie jamę babci z uczuciem i z przyjemnością otwierają słoiczek wiśni lub moreli. Na Zachodzie rozpoczęto wcześniej wzrost zainteresowania konsumentów kęsami przygotowanymi według domowych receptur. Wielu przedsiębiorcom udało się stworzyć czysty stan produktów przyjaznych dla środowiska.

Biznesplan dla photobucket

Selfi stworzył poważną konkurencję dla fotobudki, ale natychmiastowe zdjęcie z papierowym nadrukiem nadal nie jest bezczynne bez pracy. Fotokabina wydaje się teraz czymś zabawnym i trochę "retro" z amerykańskich filmów z połowy ubiegłego wieku, ale przyciąga klientów.

Biznesplan dotyczący instalacji automatów do kawy

Kiedy trzeba się obudzić rano, rozweselić w ciągu dnia, skoncentrować się lub zrelaksować, myślimy, że byłoby miło wypić kawę. Nie zawsze jest czas, aby pójść do kawiarni nawet na pół godziny, ale od szklanki kawy, którą można wypić w drodze, nikt nie odmawia.

Biznesplany: pobierz gotowe przykłady

365 gotowych przykładów biznesplanów

Pamiętaj, że poniższe materiały zawierają tylko przykłady typowych biznesplanów. Podane w nich liczby można uznać jedynie za orientacyjne, ponieważ rynek i ceny stale się zmieniają. W tym samym czasie powyższy biznesplan przedstawia przybliżoną koncepcję kroków, które należy podjąć, aby pomyślnie uruchomić opisywany biznes.

Jeśli trzeba opracować swój własny biznes plan, biorąc pod uwagę specyfikę regionu i swojej zdolności do poszukiwania inwestorów lub partnerów Microsoft zaleca, aby zwrócić się o pomoc portalu eksperckiego Openbusiness.ru Allaverdyanu VV, który ma wielkie doświadczenie praktyczne w zakresie doradztwa inwestycyjnego, wyceny działalność i planowanie biznesowe.

Pobierz gotowe biznesplany:

Biznesplany dla biznesu samochodowego

Przykłady gotowych biznes planów związanych z biznesem, transportem ładunków, produkcją sprzętu i usług transportowych.

Biznesplany dla sektora usług

Zbiór gotowych biznesplanów dla firm usługowych

Biznesplany dla branży turystycznej

Pobierz przykłady gotowych biznesplanów dla przedsiębiorstw branży turystycznej i hotelarskiej

Biznes plany przedsiębiorstw handlowych

Zbiór gotowych biznesplanów dla przedsiębiorstw działających w sektorze detalicznym

Biznesplany w dziedzinie edukacji i doradztwa

Wybór bezpłatnych gotowych biznesplanów dla instytucji edukacyjnych i organizacji doradczych

Biznesplany dla sektora finansowego i B2B

Przykłady biznesplanów dla przedsiębiorstw działających w sektorze finansowym gospodarki

Biznesplany dla biznesu internetowego i komunikacji

Biznesplany związane z biznesem internetowym, zaawansowaną technologią i oprogramowaniem.

Biznesplany w medycynie i farmacji

Gotowe biznes plany dla przemysłu farmaceutycznego i medycyny.

Biznes plany dotyczące produkcji żywności

Przykłady gotowych biznesplanów do produkcji żywności

Biznesplany dla gastronomii

Zbiór gotowych biznesplanów dla organizacji cateringowych

Biznesplany w nieruchomościach, budownictwie i designie

Gotowe biznes plany przedsiębiorstw działających w branży nieruchomości, budowy, remontów i projektowania.

Biznesplany dla przemysłu lekkiego

Wybór bezpłatnych biznesplanów dla przedsiębiorstw przemysłu lekkiego

Plany biznesowe dla rolnictwa

Zbiór gotowych biznesplanów dla rolnictwa

Biznesplany dla sportu

Zbiór gotowych biznesplanów dla popytu

Biznesplany dla zoobiznesu

Zbiór gotowych biznes planów dla zoobiznesu

Biznesplany dla biznesu wydawniczego i reklamy

Gotowe przykłady rosyjskich biznesplanów dla branży wydawniczej, reklamowej, medialnej i rozrywkowej

Wskazówki dotyczące tworzenia własnego biznes planu w sekcji:

Czy chcesz wiedzieć, kiedy firma się opłaci i ile naprawdę możesz zarobić? Darmowa aplikacja "Obliczenia biznesowe" pomogła już zaoszczędzić miliony.

Zysk do 600 000 rubli miesięcznie, zwrot z 16 miesięcy

Program wsparcia rosyjskich producentów z portalu Openbusiness.ru

Zoome - spójrz na swoje problemy osobiście.

Początkowa inwestycja na otwarcie salonu 8 milionów, wyspy 3 miliony, sekcje marki 500 tysięcy. Nie ma obowiązkowej składki. Opłaty licencyjne 2,73%. Gwarancja odkupienia biżuterii.

Inwestycje od 100 000 rubli, w zależności od miasta. Sieć ponad 100 miast Rosji i WNP. Dowiedz się więcej.

Znajdźmy pokój. Trenuj personel. Zapewnimy wsparcie reklamowe. Pełna automatyzacja biznesu.

Dowiedz się, jaki rodzaj działalności znajdzie się w nadchodzących latach, aby mądrze inwestować. Porównaj setki franczyz w ciągu trzech dni lub zaproponuj setkom potencjalnych partnerów. 230 marek i 8000 franczyzobiorców z 25 krajów. Do zobaczenia w BUYBRAND!

Uzyskaj dostęp do 700 000 potencjalnych partnerów, dealerów i hurtowników, a my wprowadzimy sprzedaż na poziom federalny.