Jak otworzyć punkt kontroli technicznej (PTO)

Od 2011 r. Przejście kontroli technicznej samochodów stało się nie tylko prerogatywą państwową, więc zgodnie z federalnym prawem Federacji Rosyjskiej z 01.07. 2011, Federalna ustawa nr 170 "w sprawie kontroli technicznej pojazdów i w sprawie zmiany niektórych aktów legislacyjnych Federacji Rosyjskiej" Techniczna diagnostyka samochodów została przeniesiona do prywatnych przedsiębiorstw.

Teraz właściciele samochodów mieli wybór: przejść kontrolę w strukturze państwa lub przejść do jednego z prywatnych punktów.

Porównanie warunków pracy prywatnego i publicznego kształcenia i szkolenia zawodowego:

Specjalistyczne stacje diagnostyczne, autoryzowane przez Państwową Inspekcję Ruchu

Zapłata cła państwowego w wysokości 300 rubli + opłata za usługę.

 • Indywidualny - indywidualny przedsiębiorca;
 • Osoba prawna, LLC.
 • Nie ma obowiązku państwowego;
 • Opłata jest naliczana za usługę, której wielkość zależy od rodzaju pojazdu (motocykl, samochód lub ciężarówka o różnych parametrach technicznych) i taryf określonych przez określonego operatora.

Wygoda zdawania diagnostyki technicznej w punktach prywatnych to wysoka prędkość usługi (przeciętnie cała procedura trwa do pół godziny), przy braku kolejek. Aby zaoszczędzić czas klientów, wiele VET oferuje wstępne nagranie dla TO - dodatkową usługę, która poprawia jakość obsługi.

Otwarcie kształcenia i szkolenia zawodowego: najważniejsze wydarzenia

Schematycznie całą procedurę otwierania elementu inspekcji można podzielić na 4 główne komponenty:

 • Prawne;
 • Finansowe;
 • Techniczne;
 • Organizacyjne.

Z powyższych punktów emanują następujące punkty, których wykonanie jest obowiązkowe:

 • Organizacja indywidualnej przedsiębiorczości - procedura rejestracji IP lub podmiotu prawnego;
 • Akredytacja operatorów utrzymania ruchu wraz z uzyskaniem certyfikatu - pozwala na prowadzenie tego typu działalności.
 • Opracowanie szczegółowego biznes planu pozwoli ci zrozumieć, ile pieniędzy będzie potrzebne, aby otworzyć przedsiębiorstwo, potencjalną kwotę przychodów i zysków, a także okres zwrotu inwestycji.
 • Wybierz miejsce dla VET;
 • Wyposażenie przedmiotu w niezbędne środki techniczne, sprzęt diagnostyczny (wymagane minimum jest regulowane na poziomie legislacyjnym)
 • Kwestie kadrowe związane z rekrutacją specjalistów;
 • Szkolenie specjalistów;
 • Kampania reklamowa.

W dalszej części przyjrzymy się bliżej podstawowym etapom odkrycia kształcenia i szkolenia zawodowego

Rejestracja działań

Dla przedsiębiorstw należących do segmentu małych firm, optymalną organizacyjną i prawną formą prowadzenia działalności jest indywidualny przedsiębiorca i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowe kroki

 1. Wybierz odpowiedni status organizacyjny i prawny;
 2. złożyć ustalony pakiet dokumentów do kontroli podatkowej;
 3. uiścić opłatę państwową;
 4. wybierz odpowiednią formę opodatkowania;
 5. dostać się do działu statystyki OKVED - kody określające rodzaj działalności;
 6. zarejestrować się w urzędach ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych;

Akredytacja operatorów

W celu prawidłowego funkcjonowania kształcenia i szkolenia zawodowego konieczne jest uzyskanie innego dokumentu - Certyfikat akredytacji operatora. Organem uprawnionym do wydania dokumentu jest stowarzyszenie zawodowe rosyjskich ubezpieczycieli - RSA.

Głównym dokumentem regulującym procedurę akredytacji operatorów utrzymania jest "Zasady akredytacji operatorów kontroli technicznej" zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej.

Podajemy główne punkty, które określają procedurę uzyskania certyfikatu:

 1. Inicjatorem procedury jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła odpowiedni wniosek do organów RSA.
 2. Oprócz wniosku, przedsiębiorca dostarcza pakiet dokumentów do RSA, który obejmuje:
 • Dokumenty założycielskie + wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych (EGRIP);
 • Dokumenty potwierdzające dostępność odpowiednich pomieszczeń i sprzętu technicznego;
 • Dokumenty wskazujące na obecność przewodnictwem umów z organizacjami VET na świadczenie usług komunikacyjnych (połączenie internetowe) wymaganego do regularnego przekazywania danych do UAIS (pojedynczy zautomatyzowany system, który zawiera informacje na temat każdego właściciela samochodu i przekazując je do procedury w jednym z akredytowanych punktów);
 • Dokument potwierdzający obecność profesjonalnego eksperta technicznego w zespole VET;

Jeżeli upoważniony przedstawiciel działa w twoim imieniu, musisz dołączyć do niego pełnomocnictwo potwierdzające prawo do prowadzenia takich czynności przez osobę.

Istnieje szereg warunków, które prowadzą do anulowania certyfikatu akredytacji operatorów utrzymania. Należą do nich:

 • Osobista decyzja przedsiębiorcy o zakończeniu działalności jako operator utrzymania;
 • Obecność co najmniej 2 naruszeń w związku z wymogami akredytacji i zasadami przeprowadzania procedury diagnozy technicznej, dozwolona w ciągu 12 miesięcy (na przykład przekroczenie maksymalnej taryfy opłat za usługi);
 • Zakończenie działalności jako IP lub podmiot prawny.

Kilka słów o opodatkowaniu

Jako optymalne rodzaje opodatkowania dla tego rodzaju działalności jest:

Kody OKVED

Rodzaj działalności - "Kontrola techniczna samochodów: okresowa kontrola techniczna samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli, autobusów i innych pojazdów", odpowiada OKVED 74.30.7.

Jako dodatkowe kody, jeśli w przyszłości nastąpi rozszerzenie działalności gospodarczej, można określić:

Handel pojazdami mechanicznymi

Konserwacja i naprawa pojazdów

Handel komponentami samochodowymi i akcesoriami

Handel detaliczny paliwami silnikowymi

Wymagania dotyczące pomieszczeń

Prawo nie reguluje szczególnych wymagań dotyczących rodzaju pomieszczeń do kształcenia i szkolenia zawodowego. Istnieje kilka podstawowych kryteriów, które musi spełniać pokój:

 1. Pokój musi koniecznie przejść.
 2. Dostępność komunikacji.

Na sąsiednim terenie i wewnątrz lokalu konieczne jest zainstalowanie kamer bezpieczeństwa w celu zapewnienia kontroli nad rzeczywistym przejazdem każdego pojazdu poprzez diagnostykę techniczną.

Wyposażenie techniczne

Kwestia ta jest uregulowana w odpowiedniej ustawie. Lista środków technicznych, które muszą koniecznie być obecne w kształceniu i szkoleniu zawodowym jest uregulowana w rozporządzeniu Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej "w sprawie zatwierdzenia głównych właściwości technicznych technicznych narzędzi diagnostycznych i ich wykazu" (grudzień 2011 r.). Obejmuje:

 1. Urządzenia do kontroli hamulców:
  • Uniwersalny zestaw do prób rolkowych TC;
  • Uniwersalny stojak kontrolny platformy pojazdu;
  • Środki do sprawdzania szczelności i nacisku pojazdu;
  • Kontrola działania pojazdu podczas ruchu;
  • Ładowacz zaczepu przyczepy.
 2. Sprzęt do diagnozy sterowania:
  • Specjalny tester przeznaczony do sprawdzania luzu w RU i zawieszeniu;
  • Aparatura do pomiaru całkowitego luzu w RU i zawieszeniu.
 3. Sprzęt do diagnostyki urządzeń oświetlenia zewnętrznego (urządzenia kontrolujące moc strumienia świetlnego i jego regulację).
 4. Środki techniczne do diagnostyki opon (linijka, zacisk).
 5. Środki techniczne do diagnostyki silnika, jego systemów:
  • Analizator gazu;
  • Czujnik dymu;
  • Urządzenie mierzące prędkość obrotową silnika, temperaturę oleju. Dzisiaj przemysł wytwarza specjalne uniwersalne urządzenie, które może zastąpić te urządzenia. Jego głównym celem jest pomiar poziomu toksyn w spalinach;
  • Miernik hałasu;
  • Wykrywacz nieszczelności.
 6. Sprzęt do diagnozowania innych systemów samochodowych, który obejmuje urządzenie mierzące poziom światła przechodzącego przez okna.
 7. Porady z manometrem.
 8. Sprężarka.

Wymagania dotyczące personelu

Liczba jednostek personelu technicznego i zawodowego zależy od jego faktycznej zdolności. Personel organizacji to kontrolerzy, mechanicy, inżynierowie, pracownicy, którzy zapewniają czystość pomieszczeń.

Kluczową jednostką obsługi każdego kształcenia i szkolenia zawodowego, bez którego organizacja nie podlega akredytacji, jest ekspert techniczny - specjalista, który decyduje się na wydanie / odmowę wydania właścicielowi samochodu karty diagnostycznej. Ustawa określa pewne wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia eksperta w zakresie technicznej obsługi TS:

 • Specjalista z wyższym wykształceniem technicznym musi mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie;
 • Wymóg dotyczący specjalisty z wykształceniem średnim specjalistycznym to istnienie 3-letniego doświadczenia w dziedzinie pojazdów silnikowych w przeszłości.

Akredytacja operatorów usług serwisowych zakłada wybór pojazdów, w odniesieniu do których przeprowadzana będzie diagnostyka. Zamierzamy pracować wyłącznie z samochodami lub, w perspektywie długoterminowej, świadczeniem usług dla wszystkich typów pojazdów, w tym samochodów ciężarowych - ta informacja powinna znaleźć odzwierciedlenie w ubieganiu się o akredytację w RSA.

Otrzymujemy franczyzę kontroli technicznej: istotę biznesu i perspektyw, znaczenie posiadania programu CRM i licencji

Dobrym pomysłem na nowy biznes może być otwarcie stacji kontroli samochodów. Aby to zrobić, musisz zdobyć licencję, mieć wstępny wkład w rozwój biznesu i zajmować się innymi kwestiami, na przykład wyposażyć mieszkanie we wszystkie niezbędne zabezpieczenia i sprzęt, zatrudnić specjalistów itd.

Generalnie nie będzie przeszkód od państwa, ponieważ właściciel samochodu ma prawo wybrać miejsce do kontroli. Kontakt z firmą państwową lub osobą prywatną to sprawa prywatna dla kierowców.

Istnieją pewne różnice w kosztach stacji paliw w zależności od rodzaju firmy. Z reguły na stacjach państwowych konieczne będzie uiszczenie opłaty, że w drugim wariancie jest nieobecny.

Co obejmuje koszt sprawdzenia na stacji prywatnej? Ponieważ cło nie zostanie zapłacone, koszt będzie obejmował wyłącznie usługi operatora utrzymania ruchu, które mogą się różnić w zależności od rodzaju transportu, marki i modelu pojazdu oraz innych parametrów technicznych.

Jak reguluje się konserwację i naprawy samochodów?

Inspekcja pojazdu dla jej właścicieli jest usługą, która jest wykonywana zgodnie z normami prawnymi i przepisami prawa. Opłatę należy uiścić, jest to obowiązkowy wymóg dla właścicieli wszystkich pojazdów, ma ona na celu zapobieganie lub identyfikowanie nieprawidłowego działania, które w przyszłości może chronić przed wypadkami drogowymi.

Co obejmuje inspekcja na stacji MOT? Operator, który przeprowadza inspekcję, wykonuje dwa główne rodzaje prac: inspekcję wewnętrzną i zewnętrzną. Ponadto pojazd jest sprawdzany pod kątem zgodności ze wszystkimi ustalonymi zasadami i przepisami.

Na podstawie wyników kontroli operator musi wydać właścicielowi pojazdu odpowiedni dokument, który albo potwierdza pełną przydatność do użytku wszystkich części składowych, albo wskazuje uwagi, które uniemożliwiają działanie samochodu, dopóki te problemy nie zostaną wyeliminowane.

Interesujące jest to, że jeśli wynik kontroli jest niezadowalający, właściciel nie przeszedł kontroli pojazdu i należy zadbać o to, aby wszystkie uwagi zostały wyeliminowane. Dopiero po tym możliwe będzie ponowne sprawdzenie konserwacji i przejść test na nowo, ale nie będzie on kompletny, ale tylko w części uwag.

Jeżeli dla kierowców utrzymanie jest usługą płatną, dla samego operatora kontrola samochodu jest pracą, należy zauważyć, że pracownik jest odpowiedzialny za niewykryte problemy.

Oznacza to, że jeśli samochód miał awarię, która doprowadziła do wypadku lub wypadku, odpowiedzialność w pewnym stopniu spadła na barki operatora, który źle przeprowadził kontrolę samochodu.

W takiej sytuacji będzie musiał zrekompensować szkodę wyrządzoną zdrowiu lub życiu ofiary.

Inspekcja jako firma

Nie jest tajemnicą dla nikogo, że firmy prywatne są zawsze na wyższym poziomie obsługi, jedli w porównaniu do państwowych form własności. W końcu właściciel TO sam jest zainteresowany tym, aby klient odwiedził swoją stację następnym razem, i do tego konieczne jest stworzenie dobrego wrażenia.

Te zalety, wraz z kosztem usług, przyciągają klientów.

Jeśli uważasz, że wiesz o technicznym przeglądzie samochodów i wiesz, jak możesz na tym zarabiać, kontrola techniczna jako firma może być dla ciebie dobrą inwestycją. Najważniejszą rzeczą jest jakościowe wykonywanie usług i pracować z pełną odpowiedzialnością. Ogólnie rzecz biorąc, biznes jest zawsze tworzony w celu osiągnięcia zysku, ale do tego trzeba próbować tworzyć od zera. Jak to zrobić i gdzie zacząć?

 1. Pierwszym krokiem jest stworzenie planu biznesowego wskazującego kwotę inwestycji na początkowym etapie, okres zwrotu z inwestycji i obliczenie oczekiwanego zysku.
 2. Jeśli wszystko Ci odpowiada, możesz zacząć zbierać potrzebne dokumenty.
 3. Następnie stacja MRO musi uzyskać akredytację, aby działać zgodnie z prawem. Jest to rodzaj pozwolenia na wykonywanie takich czynności.
 4. Kiedy wszystkie odpowiednie dokumenty i pozwolenia są dostępne, możesz rozpocząć zakup i instalację sprzętu do pracy.
 5. Ważnym punktem jest poszukiwanie dobrego i doświadczonego eksperta w dziedzinie kontroli technicznej samochodów. Powinien mieć dobre doświadczenia i zalecenia. Odpowiedzialność operatora to reputacja samej firmy.
 6. Następnie należy opracować cenniki, ustalić ceny za kontrolę pojazdów, które powinny mieścić się w określonych granicach.
 7. Możesz rozpocząć działalność i jednocześnie monitorować wdrażanie wszystkich norm i wymagań, ponieważ w przypadku naruszeń w pracy stacji certyfikat może zostać zawieszony lub całkowicie anulowany.

Jak zdobyć licencję?

Aby stacja TO działała i uzyskiwała dochód, konieczne jest uzyskanie licencji na tego rodzaju działalność w tym celu. Możesz uzyskać akredytację za pośrednictwem Rosyjskiego Związku Motor Insurers. Tam powstał Urząd ds. Organizacji wsparcia technicznego i akredytacji. Co jest potrzebne do tego?

 • Założyciel stacji musi dostarczyć dokumenty potwierdzające obecność w jego nieruchomości lub inne podstawy prawne (na przykład wynajem) budynku lub konstrukcji, które zostaną wykorzystane do wykonania niezbędnych prac, a także sprzętu.
 • Przynajmniej jeden ekspert w dziedzinie diagnostyki pojazdów silnikowych powinien być obecny w personelu stacji.
 • Ponadto konieczne będzie potwierdzenie możliwości technicznych, które umożliwią terminowe przekazywanie informacji odpowiednim organom.

Aby uzyskać licencję w SAR, musisz wysłać wniosek z określoną listą dokumentów. Po rozważeniu decyzja zostanie podjęta.

Automatyzacja procesów: specjalny program

W celu terminowego przekazywania danych na temat wyników kontroli technicznych samochodów i wydawania kart diagnostycznych przewiduje się specjalny program. Jest bezpłatny i można go zainstalować na komputerze.

Jakie ma możliwości? Na podstawie wyników kontroli pojazdu kontrole te zostaną zapisane w bazie danych, a mapa diagnostyczna zostanie utworzona natychmiast, a następnie wysłana do drukarki. Program będzie zawierał informacje o wynikach wszystkich kontroli i wydanych kart diagnostycznych.

Za pośrednictwem tego programu wszystkie dane zostaną przesłane do ujednoliconej bazy danych kontroli pojazdów.

Jak otworzyć kontrolę techniczną - konkretna instrukcja

Aby otworzyć własny punkt kontroli, wielu otwiera je na podstawie już działających warsztatów samochodowych. Nikt nie zabrania łączenia takich sfer działalności. Wręcz przeciwnie, w ten sposób można zaoszczędzić na kwestiach organizacyjnych. Rozważ przybliżoną instrukcję, która pozwoli Ci otworzyć twoją stację TO.

 1. Wybieramy kategorię samochodów, z którymi planowane jest działanie w zakresie przeprowadzania kontroli.
 2. Przesyłamy pakiet dokumentów w RAS. Wniosek uważa się za maksymalnie 10 dni roboczych.
 3. W przypadku otrzymania akredytacji dane są wprowadzane do ujednoliconego rejestru.
 4. Organizacja miejsc pracy i instalacja sprzętu do pracy, oprogramowanie.
 5. Możesz rozpocząć pracę.

Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione w sposób terminowy i dokładny, firma zwróci się w pierwszym roku działalności.

Koszt franczyzy

Jeśli chcesz zacząć zarabiać na sprzedaży kart diagnostycznych, wtedy franczyza będzie wynosić 0 rubli. Do tej pory ta firma nie jest już tak atrakcyjna jak kiedyś.

Wynika to z faktu, że obecnie prawie wszystkie firmy ubezpieczeniowe działające w tym kierunku, które oferują w tej samej wizycie ubezpieczenia lub przedstawicieli do mapy naraz diagnostycznej kontroli i polis ubezpieczeniowych samochód CTP.

Wniosek

Inspekcja jest opłacalnym kierunkiem do założenia firmy. Najtrudniejsze jest otworzenie stacji TO, a następnie prace zostaną zakończone, a klienci z pewnością będą, ponieważ inspekcja jest obowiązkowym wymogiem dla wszystkich samochodów. Tylko według okresowości mają swoje wymagania w zależności od daty wydania samochodu z przenośnika.

Najważniejsze to ścisłe przestrzeganie ustalonych wymagań, przeprowadzenie jakościowej inspekcji, szybkie dostarczanie klientom i przekazywanie danych do odpowiednich baz danych w odpowiednim czasie. Jeśli jest to kwestia istniejących już warsztatów samochodowych, dodatkowe możliwości są bardziej organizacyjne.

Po otrzymaniu licencji i stwierdzeniu nieprawidłowego działania można natychmiast umieścić wszystko na miejscu i wydać kartę diagnostyczną właścicielowi pojazdu. Dla niego plus to, że wszystko odbywa się szybko iw jednym miejscu, a dla stacji TO - to zysk i stali klienci.

Jak otworzyć punkt kontrolny: niezbędny sprzęt i dokumenty

Od ubiegłego roku inspekcja z zakresu kompetencji Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została przekazana firmom prywatnym. Wydarzenie to otworzyło wiele możliwości dla wielu rosyjskich przedsiębiorców. Do tej pory prawie każdy przedsiębiorca może otworzyć własny biznes i uzyskać z niego dobry zysk. Przyjrzyjmy się szczegółowo temu, co jest potrzebne do otwarcia punktu kontroli pojazdu.

Najpierw o dokumentach

Aby rozpocząć, musisz wydać wszystkie pozwolenia. Aby to zrobić, trzeba mieć kopię składowych papierów wartościowych wyciągu z rejestru, kopię paszportu indywidualnego przedsiębiorcy, kopie umów, które mogłyby potwierdzić prawo własności lub dzierżawy obiektów na różne sposoby diagnostyki technicznej.

Ponadto musisz udokumentować, że masz co najmniej jednego eksperta w swoim stanie, który spełnia zatwierdzone wymagania. Ponadto należy dostarczyć kopię dokumentu, potwierdzającą, że osoba podpisująca wniosek ma takie prawo. Prawo nakazuje kopię dyspozycji bankowej, która potwierdza płatność jednorazowej opłaty za akredytację.

Za wszystko przez wszystkie 10 dni

Rozwiążemy tę kwestię bardziej szczegółowo. Jako przedsiębiorca, który posiada punkt kontroli technicznej, możesz wybrać tylko jeden lub kilka punktów akredytacyjnych (innymi słowy, listę kategorii pojazdów, które masz prawo obsługiwać).

Twoje kompetencje mogą obejmować kontrolę motocykli, różnych pojazdów zapewniających transport pasażerski, transport towarów i tak dalej. Oznacza to, że rejestrując się, musisz szczegółowo opisać kategorie. W przypadku naprawy innych pojazdów konieczna będzie odpowiednia zmiana oryginalnych dokumentów.

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów, które chcesz otworzyć punkt kontroli technicznej i złożenia odpowiedniego wniosku do RAS, ten organ w ciągu dziesięciu dni podejmuje decyzję o wydaniu specjalnego zezwolenia. Jest jednak prawdopodobne, że cenny papier w Twoich rękach może nie być dostępny po tym okresie.

Jeśli przedsiębiorca złożył błędne dane lub dokumenty zostały przetworzone z poważnymi naruszeniami, wówczas w takim przypadku możesz uzyskać odmowę. Po sprawdzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, PAC akceptuje decyzję pozytywną, a informacje o tobie, jako nowym operatorze, są wpisywane do oficjalnego rejestru.

Należy zapłacić

Obecnie istnieje specjalna rezolucja rządu Rosji w sprawie konieczności uiszczenia opłaty państwowej za wdrożenie akredytacji. Według niego, jako przedsiębiorca, jesteś zobowiązany do zapłaty dwadzieścia tysięcy rubli, a także około dziesięciu tysięcy rubli za każdy określony element kontroli.

Jednocześnie przedsiębiorca musi co roku potwierdzać swoją akredytację. Ta procedura kosztuje około piętnastu tysięcy rubli, a także dziesięć tysięcy rubli za wszystkie elementy kontroli technicznej. W przypadku, gdy na początku swojej ścieżki przedsiębiorczości wybrałeś kilka dziedzin pracy, ale w najbliższym czasie planujesz rozszerzyć działalność lub zdecydowałeś się zmienić nazwę organizacji lub informacje o właścicielu, musisz zdecydowanie ponownie zarejestrować certyfikat akredytacji.

A to będzie kosztowało dodatkowe piętnaście tysięcy rubli i dziesięć tysięcy za każdy punkt kontroli technicznej. Jak widać, wszelkie twoje działania związane z rozbudową firmy lub, przeciwnie, redukcja świadczonych usług, są opodatkowane i konieczność zmiany danych w certyfikacie.

O obszarze pomieszczeń do konserwacji

Eksperci w tym obszarze biznesu twierdzą, że lokal pójdzie co najmniej, co najważniejsze, do obszaru, do którego się zbliżamy. Możesz wykorzystać do tych celów stary warsztat przedsiębiorstwa lub wynająć kawałek ziemi, zainstalować na nim poważny nawis i rozpocząć pracę.

A jeśli problem z tym obszarem, ogólnie rzecz biorąc, rozwiążemy, wówczas kwestia sprzętu do kontroli będzie znacznie ostrzejsza. Faktem jest, że bez specjalnego systemu, po prostu niemożliwe jest pełnoprawne działanie całej firmy. I są warte dobrych pieniędzy. Kilka rodzajów sprzętu do kontroli powinno spełniać wszystkie wymagania dotyczące niezawodności i jakości. Minpromtorg Rosja trzy lata temu zatwierdził główne parametry techniczne środków do diagnozy technicznej.

Zgodnie z tym dokumentem, musisz mieć specjalny sprzęt, który wykrywa usterki w systemach sterowania, hamowaniu, oświetleniu samochodu. A to nie jest cała lista. Powinieneś także mieć program do kontroli, to znaczy, że maszyna musi konsekwentnie przechodzić wszystkie etapy testowania jednostek i złożeń.

Z poważnej przyczyny potrzebujesz dobrych pieniędzy

Właściciele tej firmy przyznają, że otwarcie stacji kontroli pojazdów będzie kosztować znaczne pieniądze. Tylko jeden zestaw obowiązkowego wyposażenia będzie kosztował więcej niż ćwierć miliona rubli. Ale w tym przypadku będziesz miał systemy niskiej jakości lub używane. Im bardziej realna liczba to milion. W takim przypadku będziesz miał do dyspozycji standardowe wyposażenie, z którym możesz pracować przez kilka lat.

Jak otworzyć stanowisko kontroli pojazdów bez profesjonalistów?

Porozmawiajmy teraz o pracownikach. Uważamy, że doskonale rozumiesz, że nawet najnowsze systemy mogą być po prostu bezużyteczne, jeśli nie ma wykwalifikowanego personelu zdolnego do ich obsługi. Dlatego szczególnie ostrożnie podchodzimy do kwestii selekcji personelu.

Wyobraźmy sobie, że będą musieli zdiagnozować skomplikowane układy samochodu i podejmować często trudne decyzje o wydaniu specjalnego kuponu kontroli technicznej, potwierdzonego odręcznym podpisem.

Oczywiście ekspert musi koniecznie posiadać wykształcenie, specjalne umiejętności i doświadczenie zawodowe. Ministerstwo Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej ustanowiło listę wymagań dla specjalistów służb technicznych. Obejmują one szkolnictwo wyższe w zakresie obsługi pojazdów, a także potrzebę systematycznych szkoleń.

Dobry bonus

Jako dodatkowa firma możesz umieścić w pobliżu sklep z częściami samochodowymi. Będzie to wygodne dla Ciebie i Twoich klientów. Entuzjasta samochodów po zdiagnozowaniu i otrzymaniu wyciągu na temat usterek maszyny może natychmiast udać się do sklepu i zakupić wszystkie niezbędne części zamienne do naprawy. Tak więc stacja inspekcyjna może przynieść dodatkowy zysk, który można wydać na wynagrodzenia pracowników lub na poszerzenie podstawowej działalności.

Jak widać, wymagania dotyczące elementów kontroli technicznej przez państwo są dość poważne. Musisz wielokrotnie rozdzielać pieniądze na różne punkty. Jednak zwrot z tej działalności jest bardzo znaczący. Przy prawidłowo zorganizowanej pracy, dostępności dobrego sprzętu i profesjonalnej kadrze, wszystkie inwestycje mogą wrócić do Ciebie za rok.

Kontrola pojazdu

Aby Twoja firma odniosła większy sukces, należy wziąć pod uwagę kampanię reklamową. Jeśli na początkowym etapie nie masz żadnych znaczących środków finansowych, możesz przeżyć z odrobiną krwi - tworząc stronę internetową i reklamując swoje usługi na odpowiednich forach i portalach społecznościowych. Mając średni budżet, możesz pójść dalej i dać stałą reklamę w radiu. Działa bardzo wydajnie i będzie w stanie sprowadzić dziesiątki klientów każdego miesiąca.

Jeśli umieścisz tysiące 500 na reklamę, możesz nakręcić mały film i umieścić go na ekranie telewizora. Byłoby miło mieć profesjonalnego kierownika ds. PR, który stale promowałby usługi Twojej firmy. Skuteczność pracy takiego pracownika lub całej usługi reklamowej można ocenić na podstawie liczby klientów. Jeśli tak, to takie ramy są konieczne. Nie ma zwrotu - wówczas konieczne jest ograniczenie działalności takiej osoby.

Przejdźmy do obliczeń

Ile będzie kosztować utrzymanie w centrum? Poprzednio koszt ten wynosił 300 rubli. Jednak nie tak dawno temu zaczęło funkcjonować nowe prawo, zgodnie z którym kwota ta różni się w zależności od regionu Federacji Rosyjskiej. Oczywiście najdroższe - w Moskwie i Primorsky Territory. W innych obszarach cena pozostała praktycznie niezmieniona. W zależności od kategorii, do której należy pojazd, kosztuje od 100 do 300 rubli. Oczywiście możesz samodzielnie ustalać ceny za swoje usługi, ale prawo ogranicza je do określonego limitu.

Przedsiębiorcy starają się otworzyć centrum serwisowe w miejscu już istniejącego warsztatu samochodowego, ponieważ łatwiej jest otworzyć stację kontroli pojazdów na takiej podstawie. Prawa Federacji Rosyjskiej nie nakładają ograniczeń na łączenie tych rodzajów działalności. Nikt nie zabroni ci sprawdzać samochodów pod kątem różnych awarii i naprawiać ich tutaj. Jeśli masz własny magazyn części samochodowych, klient natychmiast otrzyma zestaw usług. Jego samochód zostanie zdiagnozowany, zostanie mu zaproponowane części samochodowe i natychmiast wszystko zostanie naprawione.

Bez pieniędzy, nigdzie

Aby otworzyć przedmiot kontroli technicznej, trzeba mieć w zapasie co najmniej milion rubli. Do tych celów możesz wziąć pożyczkę. Ta nisza jest bardzo opłacalna, więc możesz skorzystać z szansy w tej sytuacji. Możesz również wnieść do tego biznesu sponsorów lub współwłaścicieli. Prawda w tym przypadku w razie sporu lub pozostawienie dowolnego składu założycielskiego, mogą pojawić się problemy z udziałem dystrybucji.

Lepiej wszystko załatwić samemu i spróbować zarządzać tylko swoimi środkami finansowymi. W tym przypadku na początku będzie to dla ciebie trudne, ale ponadto, gdy firma jest nieskręcona, wszystkie sprawy zostaną zrównane. Ale nie musisz się martwić, że ktoś ciągnie twój biznes lub chce się z niego wydostać i wziąć należny mu udział.

Podsumowując to, co zostało powiedziane

Podsumujmy. Zezwolenie na otwarcie punktu kontrolnego wydawane jest przez organ państwowy w ciągu dziesięciu dni. Sprawa może się jednak opóźnić, jeśli nieprawidłowo wypełnisz dokumenty lub dostarczysz niewłaściwe dokumenty. Zachowaj ostrożność podczas wypełniania informacji. Po otrzymaniu akredytacji należy wybrać kategorie pojazdów, dla których zamierzasz świadczyć swoje usługi.

Ważne jest, aby skorelować je z planem biznesowym. Jeśli jesteś obciążony hipoteką za cały biznes, na przykład pięćset tysięcy rubli, nie powinieneś umieszczać na liście transportu, który ze względu na brak niezbędnego sprzętu po prostu nie może ci służyć. Lepiej jest wtedy rozszerzyć i ponownie ułożyć dokumenty. Następnie zwróć szczególną uwagę na nabycie nowoczesnych systemów diagnostycznych. Od ich dokładności i jakości zależeć będzie nie tylko Twoja reputacja, ale także życie wielu osób.

Ale dla sukcesu sprawy nie wystarczy mieć dobrego sprzętu - trzeba mieć fajną załogę. Nie pomijaj wynagrodzenia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Muszą mieć wyższe wykształcenie i doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie od trzech lat. Fajnie, że mają swoich klientów. Tak więc, otwierając, masz już stałych gości do swojej stacji. I na koniec ostatnia to reklama. Wybierz przynajmniej mały budżet na to. Musisz być mówiony i znany.

mbcentr> Blog> Jak otworzyć element kontroli pojazdu: podkreśla

Dla tych, którzy myślą o otwarciu własnej stacji kontroli, krótki program edukacyjny:

Kto daje prawo do przeprowadzenia kontroli:

Jakie organizacje mają prawo do przeprowadzenia inspekcji

Organizacja upoważniona do przeprowadzenia procedury kontroli pojazdów nosi nazwę inspektora technicznego (OTO). Operatorem może być osoba prawna lub osoba fizyczna - zazwyczaj dostawcy usług samochodowych, prywatni przedsiębiorcy i przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, którzy mają rejestrację w Rosji i pomyślnie przeszli procedurę akredytacji SAR. Dealerzy mogą być również akredytowani jako GTR, ale zazwyczaj idą w ogólnym porządku, t. procedura ich akredytacji jest bardziej skomplikowana i nakłada szereg ograniczeń.

Wymagania dla inspektorów:

1. Obecność osoby prawnej lub status IP. W niektórych przypadkach wrzucę 5 centów: nie polecam wyboru PI, biorąc pod uwagę obowiązki i ryzyko (więcej informacji znajdziesz tutaj).
2. Dostępność pomieszczenia technicznego: powierzchnia pomieszczenia powinna umożliwiać kontrolę linii diagnostycznej i pojazdu. Obecnie opracowywane są wymagania dotyczące materiału i podstawy technicznej stacji kontroli, w tym pomieszczeń. Na przykład możesz zobaczyć poprzednie wymagania dotyczące umieszczania VET, które pokazywały policję drogową.
3. Dostępność sprzętu diagnostycznego: wykaz obowiązkowego wyposażenia został zatwierdzony rozporządzeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej nr 1677. W zależności od rodzaju pojazdu, wyposażenie różni się w 2 powiększone grupy: pasażerski, nośność do 3,5 tony i uniwersalny do 16 ton. Dostępność wyposażenia jest obowiązkowa i może być sprawdzana podczas kontroli na miejscu (zarówno podczas akredytacji, jak i później, w przypadku reklamacji).
4. Obecność w stanie co najmniej 1 specjalisty, który spełnia wymagania dla ekspertów technicznych, którzy przeprowadzą diagnostykę pojazdu.

Podstawowe zasady akredytacji

Aby uzyskać certyfikat, przygotowuje się i przedkłada pakiet dokumentów do akredytacji, w którym udokumentowana jest zgodność wnioskodawcy z powyższymi wymaganiami.

Ile kosztuje akredytacja:

Akredytacja - procedura jest płatna. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku, za każdy odrębny punkt alimentacyjny, za ponowne wydanie zaświadczenia wydanego wcześniej i inne niuanse, można znaleźć w uchwale rządowej nr 912 rządu z 3 listopada 2011 r. Dla porównania opłata za rozpatrzenie wniosku o akredytację jednego punktu utrzymania wynosi 30 000 rubli.

Akredytowane elementy utrzymania są wpisywane do rejestru operatorów utrzymania. Podstawą rejestracji jest pozytywna decyzja SAR o dostarczeniu certyfikatu. Wszystkie informacje z rejestru akredytowanych organizacji są swobodnie dostępne.

Procedura konserwacji jest przeprowadzana zgodnie z ustalonymi procedurami inspekcji zatwierdzonymi przez rząd Federacji Rosyjskiej.

Możesz uzyskać poradę na temat otwarcia punktu kontroli pojazdów.
Skontaktuj się z nami i zapytaj naszych ekspertów: +7 (495) 968-14-97 lub [email protected]

# kontrola pojazdu "wstrząśnięta" # akredytacja # PCA # FZ-170 # ekspert techniczny # TO

Jak otworzyć punkt kontroli pojazdów

Branża samochodowa zawsze była bardzo dochodową niszą dla przedsiębiorców. A w lecie 2011 roku, kiedy to prawo do przeprowadzania inspekcji technicznych przekazanych przez policję drogową w „prywatne ręce” samochodów, właściciele takich zysków przedmioty stały wzrasta wprost proporcjonalnie do liczby nowych właścicieli samochodów. Zmotoryzowani z pewnością zapamiętają te ogromne linie, które musiały czekać na sprawdzenie samochodu, nagrywanie przez miesiąc, a nawet więcej. Tak więc, prawie wszystko skorzystało z innowacji: policja drogowa zmniejszyła ładunek, kierowcy zaczęli szybko sprawdzać samochód i punkty kontroli technicznej - aby uzyskać bardzo dobry zysk.

Zastanawialiście się więc, jak otworzyć punkt kontroli pojazdów, przeczytali Państwo już artykuł, jak zrobić biznesplan, napisali krok po kroku poradę dla biznesu (lub zamówili go na stronie), ale nie wiedzą, co robić dalej? Przede wszystkim przygotuj się na długi i żmudny zbiór wszystkich niezbędnych dokumentów - jest to najtrudniejszy etap organizacji biznesowej.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otworzyć punkt obsługi

W przypadku organizacji punktu utrzymania, najlepiej nadaje się adres IP (różnica między IP i LLC można znaleźć w tym źródle), dlatego rozważymy wszystkie dalsze procedury dla IP. Pierwszym krokiem jest uzyskanie certyfikatu od Rosyjskiego Związku Motor Insurers. Jest to organizacja, która kontroluje wszystkie pozycje TO, które znajdują się w "rękach prywatnych". Aby uzyskać taki certyfikat uprawniający do pracy MOT, należy złożyć wniosek o odpowiednią próbkę z załączonym pakietem następujących dokumentów:

 • Świadectwo rejestracji państwowej jako indywidualnego przedsiębiorcy.
 • Rejestracja INN.
 • Wyciąg z EGRIP.
 • Dokumenty potwierdzające własność lokalu, w którym zorganizowane będzie TO.
 • Paszporty dla wszystkich diagnostyki technicznych, które będą zaangażowane w kontrolę pojazdów.
 • Certyfikat, że masz prawo do dostarczania informacji do UAIS TO - jednego automatycznego systemu informacji do kontroli technicznej, który rejestruje wszystkie dane na wydanych mapach diagnostycznych.
 • Potwierdzenie odbioru akredytywy potwierdzone banknotem.
 • Kopia dokumentu na temat wykształcenia co najmniej jednego pracownika w zakresie utrzymania.

Ważny punkt: Pojazdy są podzielone na kategorie - od motocykli do ciężarówek powyżej 12 ton, więc lepiej jest ubiegać się o akredytację w kilku obszarach wniosku do RAS.

Termin rozpatrzenia wniosku w PAC - 10 dni, po którym powinny być wykonane albo pozytywną decyzję, w której dane na nowej pozycji zostaną one wpisane do rejestru lub ujemny, powodem, dla którego można składać fałszywe informacje lub dokumenty zostały prawidłowo podłączony.

Dla akredytacji ustalana jest roczna płatność, a ponadto będzie ona musiała co roku płacić za każdą zadeklarowaną kategorię prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych.

Pokój do konserwacji

W tym miejscu organizacja biznesu jest najłatwiejsza, ponieważ nie ma specjalnych wymagań dla lokalu lub budynek nie jest prezentowany. Może to być wynajęta stara hala produkcyjna, duży garaż, a nawet prosty baldachim na kawałku ziemi. Najważniejsze jest to, że odpowiedni sprzęt techniczny i wyposażenie powinny być zainstalowane w twojej stacji obsługi.

Oczywiście, jeśli równolegle organizujesz dodatkowe usługi, np. Naprawę karoserii, sezonowe przechowywanie opon, serwis samochodowy lub odsprzedajesz samochody, będziesz potrzebować dodatkowych zasobów, których nauczysz się klikając na linki.

Sprzęt do konserwacji

Przybliżona lista narzędzi i sprzętu, które powinny znajdować się w dowolnym punkcie konserwacji, wygląda następująco:

 • Stanowiska diagnostyczne do sprawdzania układów hamulcowych samochodów i narzędzi do sprawdzania ciśnienia i szczelności w napędach hamulcowych.
 • Urządzenie do kontroli kierowania i pomiaru całkowitego luzu.
 • Przyrządy do badania oświetlenia zewnętrznego, pomiaru intensywności świateł głównych i ich regulacji.
 • Narzędzia do diagnozowania opon. Jednak tutaj możesz zrobić z prostym suwmiarką i zwykłą linijką.
 • Inne przyrządy pomiarowe - różne mierniki, sprężarki, urządzenia do pomiaru stopnia zanieczyszczenia spalin w celu ustalenia, czy klasa miernika hałasu środowiskowego produkowany samochód.

Przypomnij sobie, że główny sprzęt diagnostyczny, który w trakcie organizowania TO będzie musiał dodać kilka dodatkowych narzędzi. do spisu treści ↑

Personel punktu utrzymania

Jak już powiedzieliśmy: w państwie konieczne jest posiadanie co najmniej jednego eksperta technicznego o wyższym wykształceniu, tj. w branży transportu samochodowego - prawo jazdy z doświadczeniem ponad 3 lata. Dużym plusem do tego, nie tyle za przestrzeganiem litery prawa, co dla twojego biznesu, będzie duże doświadczenie pracownika w naprawie samochodu, albo w prowadzeniu diagnostyki. Taki specjalista nie będzie drogi. Jednakże, jako opcja, możesz zawrzeć umowę o pracę, oszczędzając na płacach, z niedawno absolwentem uniwersytetu, co pozwoli mu zdobyć doświadczenie w twojej stacji obsługi.

Optymalna liczba pracowników punktu obsługi - od 3 do 5 osób. To zależy od codziennego obciążenia pracą. Osobno musimy powiedzieć kilka słów o diagnostycznych kartach kontrolnych, które muszą dostarczyć właściciele stacji paliw, zawierając umowę z producentami takich formularzy.

To ważne! Informacje o nowo wydanych mapach diagnostycznych powinny być wysyłane codziennie do UAIS MOT. W przypadku popełnienia błędu w dostarczonych informacjach ważność certyfikatu PAS może zostać zawieszona. do spisu treści ↑

Reklama i obsługa klienta

Do reklamy wykorzystaj wszystkie "tradycyjne" kanały: radio, reklamy w mediach, w telewizji. Nawiasem mówiąc, prawie idealne położenie punktu utrzymania będzie bezpośrednio w pobliżu policji drogowej MREO. Aby zatrzymać klientów, daj zniżkę na ponowną konserwację. Możesz także obniżyć ceny dla tych, którzy korzystają z Twoich dodatkowych usług.

Jak otworzyć własny punkt kontroli pojazdów

Aby uzyskać status punktu kontrolnego, konieczne jest posiadanie certyfikatu akredytacji Rosyjskiego Związku Motorowych Ubezpieczycieli (RAS). Ta sama organizacja kontroluje również działalność prywatnych stacji kontroli. Aby uzyskać certyfikat akredytacji, wystarczy wysłać list (lub przynieść go osobiście) do systemu RAS wraz z wnioskiem i następującymi dokumentami:

 • kopie dokumentów składowych;
 • kopia dokumentu tożsamości indywidualnego przedsiębiorcy;
 • Wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych lub EGRIP;
 • kopie dokumentów potwierdzających własność konstrukcji (lub dzierżaw) i technicznych narzędzi diagnostycznych z odpowiednimi zatwierdzonymi parametrami technicznymi;
 • kopie dokumentów potwierdzających dostępność możliwości przekazania informacji do ZEA;
 • kopie dokumentów potwierdzających obecność w stanie organizacji co najmniej jednego eksperta technicznego, który spełnia zatwierdzone wymagania;
 • kopię dokumentu potwierdzającego istnienie autorytetu osoby, której podpis znajduje się na wniosku o wykonanie działań w imieniu osoby prawnej;
 • lista załączonych dokumentów;
 • kopię zlecenia płatniczego z wyciągiem bankowym potwierdzającym wniesienie opłaty akredytacyjnej.

Właściciel strony inspekcji pojazdów użytkowych może wybrać jeden lub więcej obszarów akredytacji, czyli kategorie pojazdów, które ma prawo do kontroli. Istnieją następujące kategorie pojazdów: Motocykle (L); Pojazdy służące do przewozu pasażerów i mające nie więcej niż osiem siedzeń, oprócz siedzenia kierowcy (M1); Pojazdy używane do przewozu pasażerów, posiadające, oprócz miejsca kierowcy, więcej niż osiem miejsc siedzących i których maksymalna masa nie przekracza pięciu ton (M2); Pojazdy używane do przewozu pasażerów i posiadające, oprócz miejsca kierowcy, więcej niż osiem miejsc siedzących, o maksymalnej masie przekraczającej pięć ton (M3); Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów o technicznie dopuszczalnej maksymalnej masie nie większej niż 3,5 tony (N1); Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton (N2); pojazdy do transportu towarów o masie przekraczającej 12 ton (N3) itp.

W ciągu dziesięciu dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do RAS podjęto decyzję o wydaniu certyfikatu akredytacji lub odmowie (na przykład, jeśli dokumenty nie zostały wydane zgodnie z wymogami lub wnioskodawca przedstawił nieprawdziwe dane). W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji wszystkie informacje o nowym przedsiębiorcy są wpisywane do oficjalnego rejestru.

O świadectwo akredytacji, zgodnie z dekretem rządu RF liczby 03.11.2011 912 „w sprawie wysokości opłat za akredytację w zakresie kontroli technicznej”, będzie musiał zapłacić 20 tysięcy rubli i 10, jak również tysiące rubli dla każdej inspekcji punkt, który został wskazany w oświadczeniu. Roczne potwierdzenie zgodności z wymogami akredytacji będzie kosztować 15 tysięcy rubli, plus ponownie 10 tysięcy rubli za każdy element kontroli technicznej.

Jeśli na początku istnienia firmy wybrać kilka obszarów (powiedzmy, L, M1, M2), aw przyszłości zamierzamy rozszerzyć ich ilość, jeśli firmę zmiany nazwy lub zmiany danych osobowych właściciela, że ​​we wszystkich tych przypadkach o przedłużenie ważności certyfikatu akredytacji musi być zapłaci 15 tysięcy rubli plus 10 tysięcy rubli za każdy element kontroli technicznej.

Jeśli zamierzasz zwiększyć liczbę punktów kontroli technicznej, ponowne wystawienie certyfikatu będzie kosztować 10 tysięcy rubli plus kolejne 10 tysięcy rubli za każdy element kontroli określony we wniosku.

Do organizacji punktu serwisowego odpowiednia jest prawie każda odpowiednia przestrzeń. Ale bez specjalnego sprzętu nie można zrobić. Wymagania dotyczące tego są podane w rozporządzeniu Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji nr 1677 z 6 grudnia 2011 r. "O zatwierdzeniu głównych cech technicznych technicznych narzędzi diagnostycznych i ich listy." W szczególności będziesz potrzebować:

 • Sprzęt do diagnozowania układów hamulcowych (uniwersalne walcówka stoi do badania układów hamulcowych pojazdów o różnej maksymalnej masy uniwersalnego stojaka ploshchadochnyj do badania układów hamulcowych, elementów sterujących ciśnieniem i ucisk w siłownikach hamulcowych, urządzenia do weryfikacji skuteczności układu hamulcowego w warunkach drogowych, nagruzhatel hak holowniczy );
 • sprzęt do diagnozy układu kierowniczego (urządzenie do pomiaru całkowitego luzu w układzie kierowniczym, luki testowe w szczegółach układu kierowniczego i zawieszenia);
 • sprzęt do diagnostyki urządzeń oświetlenia zewnętrznego (urządzenie do sterowania regulacją i natężeniem świateł głównych);
 • sposób diagnostyki technicznej opon (suwmiarki z linijką);
 • sprzęt do diagnostyki i systemów mechanicznych (analizator gazu, dymomierza, urządzenie do pomiaru prędkości obrotowej i temperatury oleju, lub uniwersalny przyrząd do pomiaru zanieczyszczeń w spalinach, która zastępuje dotychczasowe trzy urządzenia; wykrywacz nieszczelności do sprawdzania szczelności instalacji gazowej; Miernik poziomu dźwięku) ;
 • środki diagnostyki technicznej innych elementów (urządzenie do sprawdzania przepuszczalności światła w okularach i konwencjonalnej linijce);
 • końcówki z manometrem i kompresorem.

Według właścicieli tego rodzaju działalności, całkowity koszt sprzętu niezbędnego do kontroli pojazdów wynosi od 250-300 tysięcy do 1 miliona rubli. Jeśli nie zapisać dokument do nabywania urządzeń do przeprowadzania badań technicznych, aby potwierdzić fakt posiadania mogą świadczyć o jego kontroli, wydanego przez Federalną Agencję Regulacji Technicznych i Metrologii. W regionach istnieją komitety tej agencji.

Jeśli wszystko jest wystarczająco jasne w przypadku wyposażenia i pokoju, wymóg posiadania wykwalifikowanego specjalisty na każdej stacji inspekcyjnej rodzi wiele pytań.

Ekspert techniczny to pracownik, który spełnia określone wymagania kwalifikacyjne. Prowadzi diagnostykę techniczną samochodów i to on decyduje się wydać certyfikat kontroli pojazdu i poświadcza go swoim podpisem. Ekspert musi posiadać wykształcenie, umiejętności i doświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji nr 1664 z 1 grudnia 2011 r. "O zatwierdzeniu wymagań kwalifikacyjnych dla ekspertów technicznych". W szczególności ekspert techniczny, który może:

 • wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie transportu drogowego (i dyplomu państwowego, co potwierdza istnienie takich) oraz non-core lub wyższy stopień rozwoju zawodowego lub średniego profilu, a także dyplom rozwoju zawodowego. Uwaga: wyższe wykształcenie biegłego nie może być związane z transportem drogowym, ale musi zostać uzyskane na uniwersytecie technicznym i technicznym (i musi być potwierdzone dyplomem państwowym). Będzie również musiał przejść zaawansowane szkolenia w ramach programu "Ekspert w zakresie kontroli technicznej i diagnostyki pojazdów" oraz otrzymać dyplom lub certyfikat. Ten rok jest nadal mogą mieć eksperta zamiast dokumentu rozwoju zawodowego w ramach programu „Ekspert w dziedzinie kontroli technicznej i diagnostyki pojazdów silnikowych” był dokument na rozwój zawodowy w ramach programu nadzoru.
 • prawo jazdy i ogólne doświadczenie w prowadzeniu pojazdu przez co najmniej trzy lata. Ekspert techniczny musi posiadać prawo jazdy dla kategorii pojazdów, które kontroluje.
 • doświadczenie w praktycznej pracy. Ekspert powinien posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktycznej pracy w warunkach wytwarzania, obsługi, naprawy lub kontroli stanu samochodów. Prawo ma również ograniczenia dotyczące minimalnego doświadczenia w pracy. Osoby posiadające wyższe wykształcenie zawodowe muszą pracować przez co najmniej dwa lata, a osoby z wykształceniem średnim specjalistycznym - co najmniej trzy lata.

Przed wejściem w życie nowego prawa opłata za inspekcję techniczną składała się z cła państwa (300 rubli) i kosztu kontroli pojazdu. Od tego roku komercyjne stacje kontroli pobierają jedynie opłatę za przeprowadzenie inspekcji bez cła. Maksymalna kwota kosztów tych usług jest ustalana osobno dla każdego przedmiotu federacji. Najdroższa kontrola będzie kosztować w regionie Moskwy i Primorsky Territory.

W większości innych regionów koszt tej procedury praktycznie się nie zmienił (od 100 do 2300 rubli, w zależności od kategorii pojazdu i regionu). Firmy przeprowadzające przeglądy techniczne mają prawo do ustalania własnych stawek za swoje usługi. Jedynym wymogiem jest to, że nie mogą one być wyższe niż maksymalna ustalona taryfa.

Operatorzy działu technicznego mają prawo do zawierania umów trójstronnych z SAR i producentami kuponów do przeglądów technicznych, co pozwala im samodzielnie dostarczać nowe formularze.

Wszystkie firmy akredytowane w odpowiedni sposób zobowiązane są do przekazywania codziennych danych na temat swoich przeglądów technicznych i wydawania kuponów jednemu automatycznemu systemowi (UAIS TO). Dane te są konieczne w pierwszej kolejności, firm ubezpieczeniowych, jak polisy OC w tym roku jest wydawana tylko jeśli jest sprawdzanie kupon, który nie wcześniej niż sześć miesięcy wygasa. Do przesyłania danych nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Przeprowadzana jest za pośrednictwem strony internetowej policji drogowej.

Działanie świadectwa może zostać zawieszony, jeżeli, na przykład, pomyłki w przekazywaniu informacji w jednym zautomatyzowanym systemie naruszone procedury kontroli lub nie udało się przejść procedurę roczną w celu potwierdzenia ich zgodności z wymogami określonymi w ust. Po dwóch takich naruszeniach certyfikat unieważnia się w ciągu roku.

Wiele pozycji kontrolnych jest otwieranych na podstawie istniejących warsztatów samochodowych. Prawo nie zabrania łączenia tych działań. Jednocześnie właściciel punktu kontroli technicznej nie jest uprawniony do kontroli własnego pojazdu. Ponieważ kontrola przeprowadzana jest na podstawie umowy i nie jest możliwe zawarcie umowy z samym sobą. Uwaga: nie jest konieczne podpisywanie umowy z klientami w formie papierowej, ponieważ płatność za usługi inspekcji automatycznie potwierdza fakt zawarcia umowy.

Minimalny kapitał początkowy na otwarcie własnej stacji kontroli wynosi 500 tysięcy rubli. W przypadku braku innych źródeł zysku (na przykład warsztatu), okres zwrotu z tych inwestycji wynosi około jednego roku.

Auto biznes. Szybkie obliczenie rentowności przedsiębiorstwa tej sfery

Oblicz zysk, zwrot, rentowność dowolnej firmy w 10 sekund.

Wprowadź początkowe załączniki
Następnym razem

Aby rozpocząć obliczenia, wprowadź kapitał początkowy, kliknij przycisk poniżej i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Zysk netto (na miesiąc):

Chcesz wykonać szczegółowe obliczenia finansowe dla biznesplanu? Skorzystaj z naszej bezpłatnej aplikacji mobilnej "Obliczenia biznesowe" na Androida w Google Play lub zamów profesjonalny plan biznesowy od naszego eksperta w zakresie planowania biznesowego.